Plas Tan y Bwlch

Cwrs astudio Plast Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Ystafell Oakeley

Wedi ei henwi ar ôl un o gyn berchnogion y Plas, William Oakeley, hon yw prif ystafell y Plas. Yn ogystal â’r ffurfiau isod, gellir gosod unrhyw gynllun i weddu i’ch pwrpas chi, gan gynnwys defnyddio’r ystafell ar gyfer digwyddiadau swyddogol. Mae Ystafell Oakeley drws nesaf i’r llyfrgell ac mae drws yn cysylltu’r ddwy ystafell ar gyfer gweithdai petae angen.

Oakeley Darlith (© Kristina Banholzer)

Oakeley Darlith (© Kristina Banholzer)

Oakeley Circle (© Kristina Banholzer)

Oakeley Circle (© Kristina Banholzer)

Dyma’r adnoddau sydd ar gael yn Ystafell Oakeley:-

  • Taflunydd
  • Sgrin (3m x 3m)
  • Siart Fflip
  • Gliniadur
  • Uwchdaflunydd
  • DVD a Fideo
Cyflwyniad Oakeley (© Kristina Banholzer)

Cyflwyniad Oakeley (© Kristina Banholzer)

Cyfarfod Oakeley (© Kristina Banholzer)

Cyfarfod Oakeley (© Kristina Banholzer)