Plas Tan y Bwlch

Cwrs astudio Plast Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Llyfrgell

Dyma oedd Llyfrgell teulu’r Oakeley, yn edrych allan dros yr Afon Dwyryd a Maentwrog. Gellir gosod unrhyw gynllun ar gyfer eich cyfarfod ac mae’n addas hefyd ar gyfer gweini bwffe.

Darlith Llyfrgell (© Kristina Banholzer)

Darlith Llyfrgell (© Kristina Banholzer)

Cyfarfod Llyfrgell (© Kristina Banholzer)

Cyfarfod Llyfrgell (© Kristina Banholzer)

Dyma’r adnoddau sydd ar gael yn y Llyfrgell:-

  • Gliniadur
  • Sgriniau (wedi’u cysylltu i’r gliniadur)
  • Taflunydd
  • Sgrin (ar gyfer taflunydd)
  • Bwth Cyfieithu
Dosbarth Llyfrgell (© Kristina Banholzer)

Dosbarth Llyfrgell (© Kristina Banholzer)

Morthwyl Llyfrgell (© Kristina Banholzer)

Morthwyl Llyfrgell (© Kristina Banholzer)