Plas Tan y Bwlch

Cwrs astudio Plast Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Cynadleddau a Seminarau

Dros y blynyddoedd, croesawodd Plas Tan y Bwlch sawl cynhadledd a seminar yma a bellach mae gennym staff profiadol wrth law i’ch cynghori a’ch cefnogi. Gall trefnu cynhadledd neu seminar fod yn broses ddiddiolch a thrafferthus, ond ein nod ni yw sicrhau fod eich digwyddiad yn rhedeg yn esmwyth a didramgwydd.

Os am drefnu cynhadledd neu seminar, yn ogystal â chynnig ystafelloedd addas i chi, drwy drefniant o flaen llaw ac am bris ychwanegol, gallwn gynnig yr adnoddau canlynol i chi:

 • Defnydd o Fysiau Mini (a gyrrwr)
 • Wi-Fi
 • Siartiau fflip
 • Darparu bathodynnau enwau
 • Cyfleusterau argraffu a llun-gopїo
 • Ardaloedd arddangos
 • Bar
 • Gwasanaeth gwennol
 • Parcio
 • Adnoddau cyfieithu
 • Casglu a dychwelyd o faes awyr neu orsaf.

Cysylltwch â ni i drafod eich anghenion er mwyn i ni gynnig y telerau gorau posib i chi.

Seminar (© APCE)

Seminar (© APCE)

Y Stablau (© Kristina Banholzer)

Y Stablau (© Kristina Banholzer)