Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Adar y Gaeaf

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: L0203

Dyddiad: 17 Chwefror i 21 Chwefror 2020

Pris: £414-£454

Arweinydd y Cwrs:

Twm Elias

Disgrifiad:

O Blas Tan y Bwlch, rydym o fewn cyrraedd i nifer o aberoedd da, cynefinoedd arfordirol eraill a llynnoedd mewndirol, gyda mynyddoedd mawreddog Eryri yn gefndir i’r cyfan.  Byddwn yn sicr o ddod o hyd i amrywiaeth dda o adar y gaeaf yn ogystal â brain coesgoch ac adar ysglyfaethus – amrywiaeth yw’r gyfrinach!

x