Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Pysgota Plu

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: L0804

Dyddiad: 9 Awst i 14 Awst 2020

Pris: £633-£683

Arweinydd y Cwrs:

Hywel Morgan & Trevor Jones

Disgrifiad:

Bydd y cwrs yn mynd â chi i rai o'r lleoedd prydferthaf a byddwn yn ymdrin â phob agwedd ar bysgota plu o ddyfroedd llonydd bach, cronfeydd dŵr mawr a physgota afonydd am frithyll brown gwyllt a phenllwyd. Tiwtoriaid y cwrs yw Hywel Morgan y Pencampwr Byd mewn Castio Plu a’r aelod o Dîm y Gymanwlad yng Nghymru, Trevor Jones. Bydd hyn oll a mynyddoedd hardd Eryri yn sicrhau y bydd y cyfranogwr yn mynd adref gydag atgofion a fydd yn para am oes.

x