Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Gloÿnnod Byw a Gwyfynod

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: K0706

Dyddiad: 29 Gorffennaf i 2 Awst 2019

Pris: £424-£464

Arweinydd y Cwrs:

David Brown

Disgrifiad:

Gweithredir goleuadau arsyllu trydan ar diroedd y Plas ble nad yw’n anarferol gweld rhai arbennig fel y ’Barred Chestnut’, ‘Dusky Thorn’, ‘Black Arches’, ‘Canary Shouldered Thorn’ a ‘Sallow Kitten’. Mae’n bosib gweld dros 100 o rywogaethau o wyfynod yn ystod cwrs yn Plas.

Llyfrau defnyddiol i’w darllen: Enjoying Moths by Roy Leverton, Concise Guide to the Moths of Great Britain & Ireland by Martin Townsend and Paul gan Martin Townsend a Paul Waring a’r Pocket guide to the Butterflies of Great Britain & Ireland gan Richard Lewington.

Rhaglen

Dydd Llun
16.30  Cyrraedd a chofrestru
18.00  Bar (amser yma pob nos)
18.30  Cinio Nos (amser yma pob nos)
19.30  Cyflwyniad i’r cwrs – sleidiau o’r rhywogaethau y disgwylir eu gweld

Dydd Mawrth
08.15  Brecwast (amser yma pob bore)
09.00  Edrych ar y maglau gwyfynod
11.00  Ymweliad maes â Hafod Garegog a Bala
19.30  Gweithdy adnabod

Dydd Mercher
09.00  Edrych ar y maglau gwyfynod
11.00  Ymweliad maes â Phenygogarth
19.30  Gweithdy adnabod/Sleidiau

Dydd Iau
09.00  Edrych ar y maglau gwyfynod
11.00  Ymweliad maes â thwyni tywod Harlech
19.30  Gweithdy adnabod/Sleidiau

Dydd Gwener
09.00  Edrych ar y maglau gwyfynod
11.00  Taith gerdded leol ar dir y Plas/coedlan
14.00  Dadansoddi, canlyniadau a chasgliadau. Diwedd y cwrs.

Dysgir y cwrs trwy gyfrwng y Saesneg

x