Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Yr Hydref yng Ngerddi Eryri a Gogledd Cymru

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: K1007

Dyddiad: 28 Hydref i 1 Tachwedd 2019

Pris: £434-£474

Arweinydd y Cwrs:

Disgwyl Gwybodaet.

Disgrifiad:

Cwrs diddorol yn yr hydref am erddi Eryri a Gogledd Cymru dan arweiniad yr arbenigwr Tony Russell.   ystod y cwrs bydd y grŵp yn ymweld â rhai o'r gerddi gorau yn yr ardal. Ym mhob gardd byddwch yn dysgu am yr hanes, y dyluniad a’r casgliadau o blanhigion, yn ogystal â chael cyfle i brofi lliwiau’r hydref ar eu gorau. Bydd y gerddi yn cynnwys Aber Artro, Bodnant, Nanhoron, Plas Brondanw, Plas Cadnant, Portmeirion, Plas yn Rhiw a Plas Tan y Bwlch.

Rhaglen

Dydd Llun,
16.30 Cyrraedd a chofrestru.
18.00 Bar.
18.30 Cinio Nos.
19.30 Croeso a gair o groeso gan Tony Russell.

Dydd Mawrth,
08.15 Brecwast a casglu pecyn bwyd. Amser yma pob bore
YB Nanhoron.
YH Plas yn Rhiw.

Dydd Mercher,
YB Plas Tan y Bwlch
YH Portmeirion.

Dydd Iau,
AM Bodnant.
PM Plas Cadnant.

Dydd Gwener,
YB Plas Brondanw wedyn cinio yn ôl yn Plas ac ymadael.

Cwrs trwy gyfrwng y Saesneg

x