Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Golwg agosach ar Goed

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: K0704

Dyddiad: 26 Gorffennaf i 28 Gorffennaf 2019

Pris: £244-£264

Arweinydd y Cwrs:

Tony Russell

Disgrifiad:

Wedi'i leoli ym Mhlas Tan y Bwlch yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri, mae'r cwrs tri diwrnod, dwy noson hwn , yn cynnig cyflwyniad llawn gwybodaeth, difyr a phleserus i fyd coed, coetiroedd a choedwigoedd.

Arweinwr y cwrs yw Tony Russell, Gyn-Bennaeth Coedwigwr yr Arboretum Cenedlaethol D.U. yn Westonbirt.

Wedi'i anelu at bobl nad ydynt yn broffesiynol, bydd yn cynnwys coed brodorol, bytholwyr, coed collddail, coed gardd addurniadol a chonwydd.

Bydd yn defnyddio fel adnodd, tir a gerddi Plas Tan y Bwlch, Portmeirion a Bodnant.

  • Erbyn diwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr yn gallu adnabod llawer o goed brodorol Prydain a nifer dda o rywogaethau egsotig ac addurniadol.
  • Deallwch bwysigrwydd coed.
  • Deallwch rai o'r defnyddiau niferus o goed a'u perthynas hanesyddol â phobl.
  • Gwybod y coed gorau i dyfu mewn amrywiaeth o arddau.

Rhaglen

Dydd Gwener
16:30 Cyrraedd a casglu goriad Ystafell.
18:00 Bar
18:30 Cinio
19:30 Gair o groeso a cyflwyniad i’r cwrs.

Dydd Sadwrn
08:15 Brecwast.
09:30 Astudio coed yn gerddi a tir PTYB.
12:30 Cinio.
13:45 Edrych ar goed addurniadol a chonwydd yn gerddi a tir Portmeirion.
18:30 Cinio.
Noson rhydd.

Dydd Sul
08:15 Brecwast – casglu pecyn bwyd.
09:30 Ymweliad â safle lle bu coed talaf yn Ewrop, ger Betws y Coed, yna i Bodnant i astudio un o'r casgliadau coed gorau sy'n eiddo i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac sy'n eu rheoli. Pecyn Bwyd. Dychwelwch i PTYB erbyn 5pm ac adael am adref.

x