Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Cerdded i Ddysgwyr Cymraeg

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: K0901

Dyddiad: 6 Medi i 8 Medi 2019

Pris: £229-£249

Arweinydd y Cwrs:

Mae Catrin Roberts, arweinydd y cwrs yn diwtor proffesiynol Cymraeg. Ar eich teithiau cerdded, dysgwch am eiriau, eu hystyron a sut i’w defnyddio.

Disgrifiad:

Cyfle i ddysgu ychydig am hanes yr ardal, a’I llên gwerin wrth ymarfer siarad Cymraeg. Ar eich teithiau cerdded, dysgwch am eiriau, eu hystyron a sut i’w defnyddio.

Byddwn yn cerdded draws cefn gwlad, bydd darnau llithrig a mwdlyd ac ambell i lethr fel y gadawn y chwareli. Ni fydd y teithiau'n deithiau mynyddig.

ofiwch ddod â digon o ddillad cynnes a diddos gyda chi, esgidiau cerdded, rycsac a fflasg i gadw diodydd poeth.

Rhaglen

Dydd Gwener
16:30 Cyrraedd a chofrestru
18:00 Bar
18:30 Cinio
19:30 Gair o groeso a cyflwyniad i’r cwrs, sgwrs a sleidiau.

Dydd Sadwrn
08:15 Brecwast. Casglu pecyn bwyd
09:30 Tomen y Mur i Faentwrog - Y Rhufeiniad, Y Mabinogi, Y Ffermydd a'r Pwerdai.
17:00 Cyrraedd nôl yn Plas
18:30 Cinio
19:30 Sgwrs a sleidiau siaradwr yw benodi.

Dydd Sul
08:15 Brecwast
09:30 Llandecwyn i Dalsarnau: Amser capel, olion hynafol a golygfeydd penigamp (os yw'r tywydd yn ffafrio)
13:00 Cinio Dydd Sul a wedyn ymadael

Mae'r gwrs yma yn ddwyieithog.

x