Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Cerdded yn y Flwyddyn Newydd

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: L0101

Dyddiad: 10 Ionawr i 14 Ionawr 2020

Pris: £424-£464

Arweinydd y Cwrs:

Twm Elias

Disgrifiad:

Bydd y teithiau cerdded yn ymweld â nifer o fynyddoedd harddaf a mwyaf diddorol y Parc Cenedlaethol, gan osgoi cyrchfannau’r twristiaid.

Mae’r rhaglen yn hyblyg er mwyn gallu dewis teithiau sy’n gweddu i’r tywydd ar y pryd ac i gwrdd â diddordebau y rhai sydd yn y grŵp. Byddwn yn cerdded tua 5-8 milltir bob dydd - cawn weld beth fydd cyflwr y llwybrau – gan adael digon o amser i astudio nodweddion o ddiddordeb e.e. safleoedd archaeolegol, bywyd gwyllt ayyb. Bydd pob taith yn amrywio ychydig yn unol â’r amgylchiadau ar y diwrnod.

Anelir y penwythnos hwn at y rhai sydd yn hyderus y gallant ddygymod â cherdded yn y mynyddoedd/ucheldir, yn aml ar dir anwastad ac ar lwybrau diarffordd.

Bob dydd byddwn yn gadael y Plas am 09.15am gan ddychwelyd 16.30-17.15pm.  Bydd tân ar yr aelwyd a chroeso cynnes yn ein disgwyl, bwyd blasus a chyfle i ymlacio a thrafod taith y dydd yn y bar, neu’r ’stafell de.

Rhaglen Amlinellol

Dydd Iau,
17.00  Cyrraedd a chofrestru
18.30  Cinio
19.30  Sgwrs: ‘Cwm Dulun’

Dydd Gwener,
08.15  Brecwast
09.15  Cymoedd Dulun, Silyn a chrib Nantlle
19.30  Sgwrs: ‘Y Plas a’i hanes’

Dydd Sadwrn
08.15  Brecwast
09.15  Mynyddoedd a llechi – cerdded y Moelwynion.
19.30  Sgwrs: ‘Adar y gaeaf’

Dydd Sul,
08.15  Brecwast
09.15  Troedio tir gwyllt gogledd y Rhinogydd.        
19.30  Sgwrs: ‘Be sy’ mewn enw?’

Dydd Llun,
08.15  Brecwast
09.15  Taith gerdded ddewisol
1300-14.00 Dychwelyd i’r Plas y cyfan yn ddibynnol ar drefniadau teithio aelodau’r cwrs. Paned o de a diwedd y cwrs.

Cofiwch ddod â dillad cynnes sydd yn dal dŵr, esgidiau cerdded, gwarfag, menyg a fflasg ar gyfer diodydd poeth. Gellir newid y teithiau, yn dibynnu ar y tywydd a ffactorau eraill. Am fwy a wybodaeth am y teithiau, cysylltwch ag arweinydd y cwrs neu staff y Plas yn y ganolfan.

Cwrs trwy gyfrwng y Saesneg

x