Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Crwydro Mynyddoedd Eryri

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: K1008

Dyddiad: 28 Hydref i 1 Tachwedd 2019

Pris: £414- £454

Arweinydd y Cwrs:

Andy Collins

Disgrifiad:

Mae’r adeg hon o’r flwyddyn yn cynnig cyfle ysblennydd i fwynhau’r golygfeydd newidiol wrth i liwiau hyfryd tymor yr Hydref eich cyfareddu. Boed hynny o dan fantell y goedwig neu yn uchelfannau’r mynyddoedd, mae bywyd gwyllt i’w weld ym mhobman. Cadwch lygad am fwncath uwchben, neu am yr amrywiaeth eang o adar sy’n chwilio am fwyd yn y coedlannau.

x