Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Spring Painting Experience!

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: L0303

Dyddiad: 13 Mawrth i 17 Mawrth 2020

Pris: £429-£469

Arweinydd y Cwrs:

Jane Norman Phillips

Disgrifiad:

Yn amodol ar y tywydd efallai y byddwn yn gallu archwilio’r tirweddau cyfagos, a darlunio a braslunio pynciau i weithio arnynt yn ôl yn y stiwdio. Darperir arweiniad a chyfarwyddyd drwy gydol y cwrs ar ffurf arddangosiadau a hyfforddiant un i un, a fydd yn eich galluogi i ddatblygu eich gwaith celf ar eich cyflymder eich hun. Byddwn yn edrych ar gyfansoddiad, cynllunio eich gwaith, sgiliau darlunio a phaentio, ynghyd â theori lliw tôn. Dyma gyfle gwych i ddatblygu ac ymarfer eich sgiliau, arbrofi ac archwilio syniadau a chyfryngau newydd gyda phobl o'r un meddylfryd â chi o dan arweiniad tiwtor profiadol ac amyneddgar.

x