Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Paentio yn Eryri

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: K0701

Dyddiad: 8 Gorffennaf i 12 Gorffennaf 2019

Pris: £414-£454

Arweinydd y Cwrs:

Jeremy Yates RCA

Disgrifiad:

Dewch â’ch cyfarpar arferol gyda chi:

  • papur
  • deunyddiau darlunio
  • paent
  • îsl
  • stôl
  • beth bynnag y byddwch yn ei ddefnyddio fel arfer, neu yr hoffech roi cynnig arnynt.

Rydym ar drugaredd y gwynt a’r glaw, a’r haul o bosibl (!) felly dewch â dillad ac esgidiau addas gyda chi, ynghyd â bag i gario eich cyfarpar, er na fyddwn yn mynd ar deithiau hir i ddod o hyd i’n testunau.

Rhaglen Amlinellol

Dydd Llun
14:30 Cyrraedd y Plas.
18:30 Cinio Nos
19:30 Croeso a cyflwyniad i’r cwrs.

Dydd Mawrth
08:15 Brecwast
09:30 Darlunio a braslunio – Chwilio am rywbeth ym myd natur.
18:30 Cinio Nos
19:30 Stiwdio: O’r braslun i’r paentiad.

Dydd Mercher a Dydd Iau
08:15 Brecwast
09:30 Manylion – gweadau, arlliwiau, lliwiau.
18:30 Cinio Nos
19:30 Gwaith yn y Stiwdio

Dydd Gwener
08:15 Brecwast
09:30 Diwedd y Cwrs; Sesiwn paentio opsiynol yn y bore.

Dysgir y cwrs hwn trwy gyfrwng y Saesneg

x