Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

NEWYDD! Paentio Planhigion a Ffawna - Planhigion a Pheillwyr

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: K0702

Dyddiad: 21 Gorffennaf i 26 Gorffennaf 2019

Pris: £598-£648

Arweinydd y Cwrs:

Simon Williams GM/SBA/CBM

Disgrifiad:

Bydd y cwrs yn rhoi'r cyfle i chi ymchwilio i dechnegau cyffrous a gwahanol megis defnyddio cyfryngau gwlyb a gwm Arabeg a chyfryngau a dulliau peintio nad ydynt yn cael eu defnyddio fel rheol ar gyfer celf fotanegol.