Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Ymchwilio i Gyfrwng Cymysg a Chollage

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: K1105

Dyddiad: 22 Tachwedd i 25 Tachwedd 2019

Pris: £343-£373

Arweinydd y Cwrs:

Jane Norman Phillips

Disgrifiad:

Drwy weithio ar bapur a chynfas yn ogystal â chyfuno paent, papur crefft, papur sidan, inc, acrylig, deunydd gweadog ac organig, gellir sicrhau canlyniadau diddorol a chyffrous. Byddwn yn edrych ar destunau megis tirweddau, blodau a bywyd llonydd. Byddwn yn arddangos ac yn ymarfer cyfansoddiad, cynllunio tôn a lliw, sgiliau a thechnegau paentio trwy gydol y cwrs penwythnos estynedig hwn. Dewch i archwilio’r ffordd gyffrous ac annisgwyl hon o greu gwaith celf gweadog a diddorol.

Deunyddau

  • Llyfr luniadu
  • Paent dyfrlliw
  • Brwshys dyfrlliw
  • Papur dyfrlliw – 200lb rhai esmwyth
  • Acrylig ink, glas a sepia (a liwiau eraill os hoffech)
  • Bwrdd darlunio
  • Offer darlunio
  • Hylif masgio, tâp masgio
  • Glud PVA a hen brwsh
  • Canfas os hoffwch


Byddwn yn defnyddio amrywiaeth o bapur gwaith llaw, papur crefft, papur sidan a deunydd gweadog. Dewch a beth bynnag su ganddoch. Bu detholiad ar werth gan Jane a chynfasau.

Rhaglen

Dydd Gwener
16.30 Cyrraedd a chofrestru
18.30 Swper
19.30 Cyflwyniadau, arddangosiadau  o amrywiaeth o dirluniau,  cynllunio a chyfansoddi.

Dydd Sadwrn a Dydd Sul
08.15 Brecwast
09.15 Arddangosiadau a gwaith unigolion bydd hyfforddiant un i un ar gael drwy’r cwrs. Byddwn yn arbrofi amrywiaeth gyfryngau wrth canolbwyntio blodau a’r tirlun.

Dydd Llun
08.15 Brecwast
09.15 Cwbwlhau’r gwaith. Arfarniad.
12.30 Cinio
15.00 Diwedd y cwrs

Cwrs trwy gyfrwng y Saesneg

x