Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Penwythnos Cyfrwng Cymysg

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: K1004

Dyddiad: 18 Hydref i 20 Hydref 2019

Pris: £219-£239

Arweinydd y Cwrs:

Dafydd Humphreys

Disgrifiad:

Paratowch i arbrofi ac archwilio drwy gyfuno cyfryngau megis Pin a Golch, Acrylig a Phastel Olew a dyfrlliw. Byddwch yn barod i arbrofi gymaint ag y dymunwch, gan greu cyffro gweledol wrth fynd! Byddwn yn gweithio mewn amgylchfyd hyfryd ac ymysg pobl gyfeillgar.

x