Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Celf Fotanegol mewn Pensil Lliw: Ffefrynnau Natur

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: L1005

Dyddiad: 9 Hydref i 11 Hydref 2020

Pris: £250-£270

Arweinydd y Cwrs:

Susan Christopher Coulson

Disgrifiad:

Bydd y cwrs yn addas ar gyfer dechreuwyr yn ogystal â'r rhai sydd â mwy o brofiad o ddefnyddio pensiliau lliw. Bydd cyfle i brofi a chymharu amrywiaeth eang o fathau o bensiliau lliw a rhoi cynnig ar wahanol bapurau. Canfyddwch sut i adeiladu lliwiau cyfoethog, bywiog trwy gyfuno a haenu. Gan arsylwi'n agos ar natur, y nod yw creu astudiaeth / astudiaethau sy'n fotanegol fanwl gywir. Bydd enghreifftiau o waith y tiwtor, arddangosiadau o dechneg a llawer o hyfforddiant unigol mewn awyrgylch anffurfiol, hamddenol lle cewch eich annog i weithio ar eich cyflymder eich hun.

x