Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Celf Fotanegol mewn Pensil Lliw: Newid Tymhorau – o’r Haf i'r Hydref

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: K0902

Dyddiad: 6 Medi i 8 Medi 2019

Pris: £254-£274

Arweinydd y Cwrs:

Susan Christopher Coulson

Disgrifiad:

Bydd y cwrs yn addas ar gyfer dechreuwyr yn ogystal â'r rhai sydd â mwy o brofiad wrth ddefnyddio pensiliau lliw. Bydd cyfle i brofi a chymharu amrywiaeth eang o fathau o bensiliau lliw a rhoi tro ar wahanol bapurau. Darganfyddwch sut i greu lliwiau cyfoethog trwy ddulliau cyfuno a haenu. Gan arsylwi'n agos ar natur, y nod yw creu astudiaeth / astudiaethau botanegol cywir. Bydd yna enghreifftiau o waith y tiwtor, arddangosiadau o dechneg a llawer o hyfforddiant unigol mewn awyrgylch anffurfiol, hamddenol lle byddwch yn cael eich annog i weithio ar eich cyflymder eich hun.

x