Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Chwedlau'r Mabinogion

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: L0301

Dyddiad: 13 Mawrth i 15 Mawrth 2020

Pris: £219-£239

Arweinydd y Cwrs:

Twm Elias

Disgrifiad:

Maent yn straeon llawn cyffro ac yn sôn am anturiaethau arwyr a duwiau Celtaidd gyda nifer o’r mannau y cyfeirir atynt yn y chwedlau hyn yng nghanolbarth a gogledd Gwynedd a’r cyffiniau. Yn ystod y penwythnos, byddwn yn ymchwilio i gefndir y chwedlau hyn ac yn ymweld â’r safleoedd.

x