Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Chwedlau'r Mabinogion

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: L0301

Dyddiad: 13 Mawrth i 15 Mawrth 2020

Pris: £219-£239

Arweinydd y Cwrs:

Twm Elias

Disgrifiad:

Maent yn straeon llawn cyffro ac yn sôn am anturiaethau arwyr a duwiau Celtaidd gyda nifer o’r mannau y cyfeirir atynt yn y chwedlau hyn yng nghanolbarth a gogledd Gwynedd a’r cyffiniau. Yn ystod y penwythnos, byddwn yn ymchwilio i gefndir y chwedlau hyn ac yn ymweld â’r safleoedd.

Heb os, saif Chwedlau’r Mabinogion yn un o binaclau llenyddol Cymru ac yn gampwaith ymysg mytholegau canoloesol Ewrop. Maent yn straeon sy’n llawn cyffro am anturiaethau rhai o’r duwiau ac arwyr Celtaidd,

Ein bwriad yw edrych yn gyffredinol ar y casgliad chwedlau a adnabyddir fel pedair cainc y Mabinogi ynghyd â chwedlau annibynnol eraill. Ond y canolbwynt fydd hanes Math fab Mathonwy ac anturiaethau castiog Lleu, Gwydion a Blodeuwedd. Am y digwyddodd y rhan fwyaf o’r stori yng Ngwynedd bydd yn gyfleus inni ymweld â’r rhan fwyaf o’r safleoedd a enwir.

Ond wnawn ni ddim anwybyddu chwedlau lleol eraill sydd, o ran eu harddull a’u rhamant, yn llawn o naws a gwreiddioldeb arallfydol y Mabinogion eu hunnain.

Elfen bwysig arall fydd dehongli a deall y chwedlau a’u gosod yn eu cyswllt priodol – yn ddrych o feddylfryd, diwylliant a chymdeithas ein cyn-deidiau. Pwy oedd y cymeriadau a beth sydd tu cefn i rai o’r delweddau? Bydd yr atebion i’r cwestiynnau hyn yn agor sawl drws i’n dealltwriaeth a’n gwerthfawrogiad o bwysigrwydd y Mabinogion i ni ac yn rhyngwladol.

Bydd llawer o’r cwrs allan yn y maes, felly dewch ag esgidiau a dillad addas.

Rhaglen

Nos Wener, 13fed Mawrth
16.30  Cyrraedd a Chofrestru
17.45  Gair o groeso
18.30  Swper
19.45  Y Mabinogion – y   cefndir hanesyddol a diwylliannol

Dydd Sadwrn, 14eg Mawrth
08.15  Brecwast
09.30  Taith maes (â phecyn bwyd) i Ddyffryn Nantlle (= Nant-Lleu yn wreiddiol) ar drywydd Lleu, Blodeuwedd a Gwydion i ymweld a sawl lle a enwir yn y bedwaredd cainc.
18.30  Swper
19.30  Cyfoeth y chwedlau a’u pwysigrwydd rhyngwladol

Dydd Sul, 15fed Mawrth
08.15  Brecwast
09.30  Ymweliad â Maen Twrog, Y Felen-rhyd, Tomen y Mur, Cwm Cynfal, Bryn Castell ac, yn olaf, Llech Gronw am y dystiolaeth eithaf o wirionedd y stori
14.30  Te a bisgedi. Diwedd y cwrs

Rhaglen dros dro yw hon a gellir ei haddasu yn ôl y tywydd a dymuniadau'r grŵp.

Cwrs trwy gyfrwng y Saesneg

x