Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Llechi: O’r Dechreuad

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: L0202

Dyddiad: 16 Chwefror i 21 Chwefror 2020

Pris: £518-£568

Arweinydd y Cwrs:

Richard Williams

Disgrifiad:

Bydd y rhan fwyaf o'r rhaglen yn golygu eich bod yn cerdded yn y mynyddoedd dros dir garw, agored, serth weithiau; gan gynnwys teithiau cerdded hirbell. Dylai aelodau'r cwrs baratoi ar gyfer hyn er, os ydych yn weddol ffit, bydd hynny’n ddigonol. Atgoffir yr aelodau bod angen cymryd gofal gwirioneddol wrth gerdded ar domenni llechi, gwastraff mwyngloddiau a baw defaid, yn enwedig o dan amodau llaith neu wlyb. Mae esgidiau cerdded cryf gyda gafael da, dillad cynnes, a siaced a throwsus gwrth-ddŵr i gyd yn hanfodol.
Yn anochel, mae'r rhaglen ar drugaredd y tywydd a bydd hynt y cwrs bron yn sicr yn destun newid, ar fyr rybudd, mewn achosion o dywydd garw.
Archwilio tanddaearol cyfyngedig sy'n bosibl eleni.
Felly, cynghorir aelodau'r cwrs i ddod â fflachlamp o ansawdd da (ynghyd â rhai ychwanegol os yn bosibl) gyda batris newydd ynghyd â helmed a phâr o fenig fel mater o drefn. (Cyflenwad cyfyngedig iawn o helmedau sydd gan Plas Tan-y-Bwlch). Gweler yr Asesiad Risg ynghlwm.
Richard Williams yw'r awdurdod ar ddiwydiant llechi Gogledd Ddwyrain Cymru a Dinas Mawddwy, neu felly mae'n dweud wrtho'i hun o leia’.
Dr David Gwyn mae'n archeolegydd diwydiannol proffesiynol ac yn ymgynghorydd treftadaeth o fri. Mae'n awdur sawl astudiaeth mewn archeoleg oes ddiwydiannol ac ôl-Ganoloesol, ac yn 2015 cyhoeddwyd ei astudiaeth fawr ar ddiwydiant llechi Cymru “Llechi Cymru” neu “Welsh Slate” gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru; mae'n werth chweil ei ddarllen. Fe'i penodwyd yn Ymddiriedolwr Cwmni Rheilffordd Festiniog yn 2016 ac ar hyn o bryd mae'n Gadeirydd Cwmni Rheilffordd Llyn Tegid, Y Bala.
Jon Knowles mae'n ymgynghorydd peirianneg ac yn fforiwr cloddio llechi a metel adnabyddus sydd ag enw da am ffotograffiaeth tanddaearol o safon. Mae Jon hefyd yn arbenigwr ar hanes ac archeoleg chwarel llechi Aberllefenni.

RHAGLEN

Dydd Sul, Chwefror 16
4.30 – 5.30yh Cyrraedd a chofrestru
6.30yh Cinio
7.30yh Chwarel Llechi Penarth - Williams

Dydd Llun, Chwefror 17
DYDD Chwarel Lechi Penarth, Corwen
GYDA’R NOS Rheilffordd Penrhyn 1801– Dr David Gwyn

Dydd Mawrth, Chwefror 18
DYDD Rheilffordd Penrhyn a chwarelydda cynnar am lechi yn Nyffryn Ogwen - Dr David Gwyn
GYDA’R NOS Diwydiant llechi Prydain a chyfandir Ewrop o'r Ymerodraeth Rufeinig i'r ddeunawfed ganrif – Dr David Gwyn

Dydd Mercher, Chwefror 19
DYDD Chwareli Llechi Clogwyn-y-Fuwch & Chrafnant, Trefriw
GYDA’R NOS Cip ar hyn a llall ☺ – Cyfraniadau aelodau & Richard Williams

Dydd Iau, Chwefror 20
DYDD Cyrchfan i’w chadarnhau
GYDA’R NOS O danddaear yn Ardal Lechi Corris – Jon Knowles

Dydd Gwener, Chwefror 21
DYDD Chwarel Lechi Diffwys, Blaenau Ffestiniog*
2.00yp Ymadael (tua)


# Dim ond dangosol yw trefn rhaglen y cwrs a bydd bron yn sicr o newid yn ystod yr wythnos oherwydd y tywydd a rhesymau eraill y tu hwnt i reolaeth Tiwtor y Cwrs.


 Gwahoddir aelodau'r cwrs i ddod â'u sleidiau, dvds neu fideos eu hunain i'w cyflwyno yn ystod y noson hon; ar yr amod bod cysylltiad archeolegol diwydiannol, wrth gwrs!


Gofynnir i aelodau'r cwrs ymgyfarwyddo â'r Asesiad Risg sydd ynghlwm, yn enwedig y rhan adran sy'n berthnasol i archwilio tanddaearol.


* O dan oruchwyliaeth Jon Knowles, diolch i J. W. Greaves & Feibion Cyf.

x