Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Archeoleg Ddiwydiannol Ymarferol

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: £548-£608

Dyddiad: 21 Mehefin i 27 Mehefin 2020

Pris: L0606

Arweinydd y Cwrs:

Dr David Gwyn & Celia Hancock

Disgrifiad:

Erbyn hyn, 'Archeoleg Ddiwydiannol Ymarferol' yw'r un mwyaf hirsefydledig o'r ychydig gyrsiau yn y Deyrnas Unedig sy'n cynnig cyflwyniad i fyd archeoleg ddiwydiannol. Eleni rydym yn gobeithio dychwelyd i ardal Llanberis i barhau i weithio ar safle Dinorwig. Mae hyn yn cynnig cyfle i gyfranogwyr newydd archwilio hen ddiwydiant y rhanbarth rhyfeddol hwn. Mae croeso bob amser i aelodau hen a newydd fel ei gilydd.

x