Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Archeoleg Ddiwydiannol Ymarferol

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: K0605

Dyddiad: 23 Mehefin i 30 Mehefin 2019

Pris: £685-£755

Arweinydd y Cwrs:

Dr David Gwyn & Celia Hancock

Disgrifiad:

'Archeoleg Diwydiannol Ymarferol' yn awr yw'r un o'r cyrsiau mwyaf hir sefydledig o'r ychydig gyrsiau yn y Deyrnas Unedig sy'n cynnig cyflwyniad i fyd archaeoleg ddiwydiannol. Eleni, rydym yn gobeithio dychwelyd i Lanberis, i ddechrau gwaith ar safle Dinorwig. Felly'n cynnig cyfle i gyfranogwyr newydd archwilio hen ddiwydiant y rhanbarth gwych hwn. Mae aelodau newydd yn cael eu croesawu bob amser.

x