Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

NEWYDD! Arwyddion y Rheilffordd Gul

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: K0903

Dyddiad: 6 Medi i 8 Medi 2019

Pris: £264-£284

Arweinydd y Cwrs:

David Josey & Tim Maynard

Disgrifiad:

Does dim angen gwybodaeth flaenorol - dim ond diddordeb mewn rheilffyrdd. Pam fod angen arwyddiau a sut mae syniadau wedi newid o'r 1860au, trwy'r 1890au i'r rheilffordd heddiw, gyda phob un yn cael ei archwilio gyda sgyrsiau ac ymweliadau safle â Rheilffordd Ffestiniog a Rheilffordd Ucheldir Cymru.

Bydd y cwrs, drwy gyfrwng y Saesneg, yn cael ei arwain gan beiriannydd signalau, a osododd signalau ar RhFf tua 1970, a gweithredwr profiadol RhFf a oedd hefyd yn beiriannydd signal proffesiynol.

Rhaglen

Dydd Gwener
16.30 Cyrraedd ac ymgartrefu
18.00 Cwrdd yn y bar
18.30 Cinio
19.30 Sgwrs ragarweiniol
19.45 Sgwrs David Josey: Trosolwg o signalau   RhFf o 1860 Sgwrs Tim Maynard: ymweliadau safle dydd Sadwrn

Dydd Sadwrn
08.15 Brecwast a chasglu cinio pecyn
09.15 Ymweliadau safle i weld y signalau yng ngorsaf yr Harbwr, Rhiw Goch a Than-y-Bwlch. Bws mini i'r Harbwr ac yna trên breifat i Rhiw Goch a Than-y-Bwlch Yna, taith gerdded hamddenol yn ôl i Blas Tan y Bwlch.
16.00 Dychwelyd i Blas Tan y Bwlch
18.30 Cinio
19.45 Sgwrs David Josey: Ail-signalu RhFf yn y 1950au a'r 1960au

Dydd Sul
08.15 Brecwast
09.15 Tim Maynard: Barn signalydd RhFf
10.15 Ymadael mewn bws mini at Bont Croesor
10.45 Ymweliad safle Pont Croesor
12.00 Dychwelyd i Blas Tan y Bwlch
12.30 Cinio Dydd Sul a phawb yn ymadael.

Rhaglen ddrafft yw hon ac efallai y bydd angen ei diwygio yn nes at y dyddiad - yn dibynnu ar drefniadau gweithredu RhFf & RhUC. Y gobaith yw cael ein trên ein hunain - ac mae costau hynny, a'r bws mini a'r cinio pecyn, wedi'i gynnwys yn y gost.

x