Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

NEWYDD! Lloyd George

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: K0703

Dyddiad: 26 Gorffennaf i 28 Gorffennaf 2019

Pris: £219-£239

Arweinydd y Cwrs:

Steve Cliffe

Disgrifiad:

Magwyd Lloyd George ym mhentref bach Llanystumdwy ym Mae Tremadog, ym mwthyn ei Ewythr Lloyd, gweinidog y Bedyddwyr a chrydd y pentref. Byddwn yn ymweld ag Amgueddfa David Lloyd George ac yn cael cyfle i weld lluniau prin o LG yn siarad, a byddwn yn cael cerdded drwy’r goedwig lle bu'n casglu coed tân pan oedd yn fachgen, yn gweld yr afon lle'r oedd yn pysgota a’r bedd syml lle y’i claddwyd.

Rhaglen

Dydd Gwener,
16.30 Cyrraedd a chofrestru.
18.30 Cinio Nos.
19.30 Gair o groeso a chyflwyniad gweledol am fywyd Lloyd George o'i blentyndod ym mhentref Llanystumdwy, ei yrfa gynnar fel atwrnai Rhyddfrydol a gwledig lleol, a’i enwogrwydd cenedlaethol fel ymgyrchydd di-flewyn ar dafod radical. Roedd yn canghellor gwirioneddol arloesol oedd yn ‘dwyn gan y cyfoethog i roi i'r tlawd' ac wrth gwrs fel Prif Weinidog a fu’n fuddugol yn y rhyfel.

Dydd Sadwrn
08.15 Brecwast
09.15 Ymweliad ag Amgueddfa David Lloyd George Llanystumdwy, bwthyn ei blentyndod a siop crydd ei Ewythr Lloyd a adwaenwyd fel ‘Senedd y pentref.’ Cawn wylio newyddion o’r archif a rhywfaint o ffilm preifat am Lloyd George yn y theatr. Tafliad carreg i ffwrdd mae bedd LG yn y goedlan uwchben yr Afon Dwyfor lle y’i claddwyd o dan garreg o’r afon. Mae’r afon yn rhedeg gyfochr â llwybr ysgafn drwy’r coed, lle’r arferai LG fwynhau pysgota pan oedd yn fachgen.
17.30 Darlith gyda’r nos i’w chardanhau. Un ai ‘Eryri’ gan Twm Elias neu ‘Hud Lloyd George’ gan Steve Cliffe.

Dydd Sul
09.30 Ymweliad â mynwent Llanfrothen i drafod yr achos claddu, a ddenodd sylw cenedlaethol i LG am y tro cyntaf a sicrhau ei enwebiad am y sedd Seneddol. Cewch gyfle i edmygu golygfeydd godidog o’r mynyddoedd ac efallai mynd am ryw dro fach a chael hanes adennill y tir yn aber yr afon Glaslyn.
13.00Cinio yn Plas ac yna ymadael

Cwrs trwy gyfrwng y Saesneg

x