Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

NEWYDD! Penwythnos Bryngaerau a Chestyll Cymru

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: K1103

Dyddiad: 8 Tachwedd i 10 Tachwedd 2019

Pris: £22-£249

Arweinydd y Cwrs:

Catrin Roberts

Disgrifiad:

Cerdded yng nghanol Eryri yn darganfod bryngaerau a chestyll Tywysogion Cymru. Dan arweiniad Catrin Roberts, bydd y rhai sy'n cymryd rhan yn clywed hanes a chwedlau gwerin cestyll a bryngaerau'r ardal. Dewch i droedio ac edrych ar gestyll a adeiladwyd gan dywysogion rhyfelgar yn ystod y 13eg ganrif, a bryngaer Geltaidd o'r Oes Haearn a chyfnod y Rhufeiniaid. Cawn gysidro paham y dewiswyd y mannau strategol yma iw hadeiladu a sut y daeth diwedd iw defnydd.

Byddwn yn cerdded draws cefn gwlad, bydd darnau gwlyb dan droed a ambell i ddarn serth. Cofiwch ddod â digon o ddillad cynnes a diddos gyda chi, esgidiau cerdded, rycsac a fflasg i gadw diodydd poeth.

Rhaglen

Dydd Gwener
16:30 Cyrraedd a chofrestru
18:00 Bar
18:30 Cinio
19:30 Cyflwyniad i’r cwrs, sgwrs a sleidiau. Siaradwr iw gadarnhau.

Dydd Sadwrn
08:15 Brecwast. Casglu pecyn bwyd
09:15 Castell Dolwyddelan a Dolbadarn Comisiynodd
17:00 Cyrraedd yn ôl i Plas
18:30 Cinio Nôs
19:30 Sgwrs a sleidiau. Siaradwr iw gadarnhau.

Dydd Sul.
08.15 Brecwast.
09.15 Siwrne i weld bryngaer Tre'r Ceiri
13:00 Cinio Dydd Sul ac wedyn adref

Cwrs trwy gyfrwng y Saesneg

x