Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

NEWYDD! Cipolwg ar y diwydiant llechi - Trawma Cymdeithasol

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: K0802

Dyddiad: 9 Awst i 11 Awst 2019

Pris: £229-£249

Arweinydd y Cwrs:

Dr David Gwyn & Dr Marian Gwyn

Disgrifiad:

Mae'r cwrs hwn yn archwilio nid yn unig y cyd-destun i anghydfodau llafur yn y chwareli ond hefyd y ffyrdd eraill y newidiodd y diwydiant mawr hwn y gymdeithas ranbarthol.

x