Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Rheilffyrdd Treftadaeth

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: K0803

Dyddiad: 11 Awst i 18 Awst 2019

Pris: £725-£795

Arweinydd y Cwrs:

Ken Robinson & Richard Axe

Disgrifiad:

Bydd ymweliadau â rheilffyrdd yn ogystal â golwg y tu ôl i’r llenni ar y gweithdai. Byddwn yn edrych ar ddatblygiadau arfaethedig a chyfredol y rheilffyrdd, sy’n rhedeg trwy olygfeydd ysblennydd. Bydd sgyrsiau gyda sioeau sleidiau gyda’r nos hefyd ar bynciau sy’n berthnasol i reilffyrdd.

x