Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Llên Gwerin (cynhadledd drwy gyfrwng y Gymraeg)

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: L0201

Dyddiad: 7 Chwefror i 9 Chwefror 2020

Pris: £219-£239

Arweinydd y Cwrs:

Twm Elias

Disgrifiad:

Nos Wener, Chwefror 7fed
4.30 - 5.30pm - Cyrraedd a chofrestru. Bydd paned ar gael yn y Lolfa
5.45pm - Gair o groeso yn yr Ystafell Ocli
6.30pm - Cinio gydar nos
7.40pm - ‘Hiwmor a Halen – cyfoeth diwylliant gwerin Cymru’, Robin Gwyndaf, gynt o Sain Ffagan

Dydd Sadwrn, Chwefror 8fed
8.15am - Brecwast
9.30am - ‘Thomas Evans, Tydraeth (1826-1906), Morwr, Pregethwr a Chenhadwr’, Hedd Ladd-Lewis, Boncath
10.45am - Paned
11.15am - ‘Y Gwir tu ôl i’r Stori’,John Dilwyn Williams, Archifdy Caernarfon
12.30pm - Cinio
1.30pm - Trip y p’nawn – y bws i’w gyfarfod o flaen y Stablau ac i adael yn brydlon.
6.30pm - Cinio gyda’r nos
7.30pm - ‘Y Gyfraith Gymreig – cymaint o flaen ei hoes’, Sara Elin Roberts, Coleg Caer

Dydd Sul, Ionawr 9fed
8.15am - Brecwast
9.30am - ‘Cofio’r Cau’, Cadi Iolen, Curadur Amgueddfa Lechi Genedlaethol Cymru
10.45am - Paned
11.15am - ‘Y Sêr a’r Planedau’, Twm Elias, Nebo
12.30pm - Cinio
1.30pm - Cyfarfod byr, i’r rhai sy’n dymuno, i hel syniadau ar gyfer Cynhadledd 2021 ac unrhyw faterion eraill

x