Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Am y Gymraeg

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: K1101

Dyddiad: 8 Tachwedd i 10 Tachwedd 2019

Pris: £239

Arweinydd y Cwrs:

Harriet Earis

Disgrifiad:

Bydd y cwrs hwn yn archwilio pethau difyr am yr iaith a llenyddiaeth Gymraeg mewn ffordd hwyliog a hygyrch. Mae'n addas ar gyfer pobl heb unrhyw wybodaeth flaenorol o'r Gymraeg, ond hefyd yn anelu at roi golwg newydd ar bethau i siaradwyr Cymraeg o bob lefel.

A ydych chi'n teimlo nad oes gennych chi’r amser na'r awydd i ddysgu Cymraeg yn iawn, ond yn dymuno dysgu mwy am yr iaith – hynny yw, sut y mae'n cymharu ag ieithoedd Indo-Ewropeaidd eraill, beth sy'n wahanol amdani, beth sy'n arbennig am ei llenyddiaeth? Efallai eich bod wedi symud i Gymru? Neu efallai eich bod eisoes yn siarad Cymraeg, ond yn dymuno deall hanes yr iaith Gymraeg o'r cyfnod cynharaf hyd heddiw? Enillodd Harriet Earis radd mewn “Anglo-Saxon, Norse and Celtic Studies” yng Nghaergrawnt lle bu'n astudio Hen Gymraeg a Chymraeg Canol ynghyd â’r holl ieithoedd Celtaidd eraill. Mae ganddi frwdfrydedd heintus dros iaith, cerddoriaeth a llenyddiaeth Cymru yn ogystal â hanes geiriau ac ieithoedd. Mae hefyd yn delynores fyd-enwog. www.harrietearis.com

Rhaglen

DYDD GWENER
16.30 Cyrraedd a Chofrestru
17.45 Cyflwyniad i’r Plas
18.00 Bar
18.30 Cinio Nos
19.30 Cefndir yr iaith. Geirdarddiad a gemau geiriau – a yw geiriau Cymraeg a Saesneg yn agosach nag y byddech yn ei feddwl? Dadansoddi cân Gymraeg.

DYDD SADWRN
08.15 Brecwast
09.30 Hynodrwydd y Gymraeg – gramadeg a’r hyn y mae’r Gymraeg yn ei gwneud yn wahanol i ieithoedd eraill
11.15 7fed-12fed ganrif. Dechrau’r Gymraeg - Yr Hen Ogledd, cerddi a llawysgrifau o’r oesoedd canol cynnar - Aneurin, Taliesin a Chanu Heledd.
12.30 Cinio
13.30 Gweithdy: Mydrau barddol Cymraeg: sut i ysgrifennu a darllen cynghanedd yn Saesneg
14.30 12fed-14eg ganrif. Llenyddiaeth o’r oesoedd canol hwyr - yn cynnwys Dafydd ap Gwilym, Iolo Goch a’r Mabinogi 15.30pm Te
16.00 Gweithdy: Defnyddio eich Cymraeg! – ymarfer rhai ymadroddion Cymraeg cyffredin a dysgu eu geirdarddiad.

17.00 15fed-18fed ganrif - Lewis Glyn Cothi, Guto’r Glyn, Dafydd Nanmor, ac ati.
18.30 Cinio Nos
19.30 Hanes Cerddoriaeth yng Nghymru – Cyngerdd telyn Geltaidd a darlith yn dangos datblygiad cerddoriaeth Gymreig o lawysgrif ganoloesol Ap Huw hyd heddiw

DYDD SUL
08.15 Brecwast
09.30 Deall enwau lleoedd Cymraeg Llenyddiaeth o’r 19eg-20fed ganrif - yn cynnwys Daniel Owen, Gwenallt, Waldo Williams, ac ati
11.15 Llenyddiaeth o’r 20fed-21ain ganrif – yn cynnwys Ifor ap Glyn, Mererid Hopwood, Islwyn Ffowc Elis a llawer o rai eraill. Adolygiad a chrynodeb.
12.30 Cinio ac yna ymadael.

x