Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Gweithdy Pwyth Croes

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: K0705

Dyddiad: 29 Gorffennaf i 2 Awst 2019

Pris: £424-£464

Arweinydd y Cwrs:

Ann Thomas

Disgrifiad:

Er bod pwyslais ar ddyluniad a gwreiddioldeb, mae croeso i chi ddod â phrosiectau yr ydych yn eu mwynhau gyda chi, er nad ydynt o anghenraid yn rhai o’ch dyluniad eich hunan.  Bydd ymweliadau â phwythwyr brwd a phrofiadol yn eu cynefin eu hunain yn cyfrannu ymhellach at eich mwynhad, eich sgiliau a’ch gwybodaeth.

x