Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Ffurflen Archebu Cyrsiau Cyhoeddus

Llenwch y ffurflen hon. Mae’n orfodol llenwi’r blychau wedi’u marcio â *.

Manylion Cwrs

Eich Manylion

       

Manylion Llety

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cyrsiau Dysgu Drwy Hamdden yn unig

 
 
 
 
 
 

Cyrsiau Proffesiynol yn unig

Ffioedd Canslo

Bydd angen blaendal o £50.00 na chaiff ei ad-dalu, er mwyn cadarnhau eich lle. Os oes angen canslo, bydd y ffioedd canlynol yn cael eu gosod.

  • Canslo mwy na 6 wythnos cyn i'r cwrs ddechrau - blaendal yn unig
  • Canslo rhwng 6 a 4 wythnos cyn i'r cwrs ddechrau - 60% o gost y cwrs
  • Canslo llai na 4 wythnos cyn i'r cwrs ddechrau - 80% o gost y cwrs
  • Peidio mynychu neu gwtogi - holl gost y cwrs

Rydym yn argymell eich bod yn prynu yswiriant gwyliau eich hunain. Os yw'n angenrheidiol i ni ganslo'r cwrs byddwn yn eich hysbysu mewn da bryd a byddwn yn ad-dalu'n llawn y ffioedd a'r blaendal.

Cyflwyno Eich Manylion