Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau

Crefft

Penwythnos Encil Nyddu

NEWYDD! Gwneud Lledr

22 Tachwedd i 24 Tachwedd 2019

Mae lledr yn gyfrwng gwych i weithio gydag o ac fe all personoliaethu lledr fod yn rhywbeth mor eang â dychymyg yr unigolyn ei hun.

« mwy o fanylion

Hanes ac Archaeoleg

Glofa Segur, Coed y Brenin

Rheilffyrdd Treftadaeth

11 Awst i 18 Awst 2019

Cwrs hirsefydlog a chyfeillgar sy’n cynnig cyfle i dreulio wythnos yn teithio ac yn archwilio rheilffyrdd cadwedig Gogledd a Chanolbarth Cymru.

« mwy o fanylion

Cerddoriaeth Siambr

Llên Gwerin (cynhadledd drwy gyfrwng y Gymraeg)

7 Chwefror i 9 Chwefror 2020

Enwau’n fuan os gwelwch yn dda i sicrhau eich lle ar gyfer y gynhadledd hynod boblogaidd hon, sy’n cael ei chynnal ar y cyd â Chymdeithas Llafar Gwlad.

« mwy o fanylion

Dosbarth Meistroli Canu Unawd

Llechi: O’r Dechreuad

16 Chwefror i 21 Chwefror 2020

Golwg ar y chwareli llechi cynharaf yn amrywiol ardaloedd llechi Gogledd Cymru.

« mwy o fanylion

Chwedlau'r Mabinogion

13 Mawrth i 15 Mawrth 2020

Mae Chwedlau’r Mabinogion ymhlith mytholeg bwysicaf Ewrop cynnar.

« mwy o fanylion

Bywyd Gwyllt

Cornchwiglen (© Wikimedia)

Adar y Gaeaf

17 Chwefror i 21 Chwefror 2020

Erbyn hyn bydd poblogaeth adar y gaeaf yn dal i fod ar ei huchaf.

« mwy o fanylion

Arlunio a Darlunio

Spring Painting Experience!

13 Mawrth i 17 Mawrth 2020

Cwrs / gweithdy paentio a fydd yn eich galluogi i ymlacio a mwynhau pum diwrnod yn archwilio amrywiaeth o bynciau a chyfryngau paentio.

« mwy o fanylion

Ffotograffiaeth

Cader Idris

Ffotograffiaeth Tirlun Creadigol

13 Mawrth i 15 Mawrth 2020

Dewch â’ch camera gyda chi wrth grwydro tirlun godidog Eryri, â’r gwyrddni cynnar a golau clir y gwanwyn.

« mwy o fanylion

Diddordebau Arbennig

Cerddoriaeth Siambr

NEWYDD! Hwyl wrth Ddrymio!

21 Chwefror i 23 Chwefror 2020

Mae drymio yn llawer iawn o hwyl, mae'n ffordd wych o ganolbwyntio a chreu cerddoriaeth gyda phobl eraill.

« mwy o fanylion

Hyfforddiant Proffesiynol

Mynediad a Hawliau Tramwy Cyhoeddus, y Gyfraith a Rheolaeth

2 Mawrth i 6 Mawrth 2020

Cyflwynir y cwrs hwn drwy gyfrwng y Saesneg

« mwy o fanylion