Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau

Cerdded

Cader Idris o Foel Caerynwch

Cerdded i Ddysgwyr Cymraeg

6 Medi i 8 Medi 2019

Mae’r cwrs hon yn rhoi cyfle i ddysgu ychydig am hanes yr ardal, a’i llên gwerin wrth ymarfer siarad Cymraeg.

« mwy o fanylion

Llwybr Watkin, Yr Wyddfa

Crwydro Mynyddoedd Eryri

28 Hydref i 1 Tachwedd 2019

Archwiliwch Barc Cenedlaethol Eryri, o’r môr i’r mynyddoedd, gan ymweld â rhai o’n lleoliadau treftadaeth enwog, a thrysorau cudd.

« mwy o fanylion

Llwybr y Mwynwyr, Yr Wyddfa

Cerdded yn y Flwyddyn Newydd

10 Ionawr i 14 Ionawr 2020

Dewch i ddysgu am dreftadaeth y Parc Cenedlaethol ar gyfres o deithiau cerdded yn y mynyddoedd i werthfawrogi nodweddion unigryw ei dirwedd. Dysgwch fwy am yr amgylchedd naturiol a hanes yr ardal wrth i’r Flwyddyn Newydd dorri’i chwys.

« mwy o fanylion

Crefft

Gweithdy Pwyth Croes

29 Gorffennaf i 2 Awst 2019

Cyfle i ddylunio a phwytho eich sampler pwyth croes eich hun mewn awyrgylch ysbrydoledig.

« mwy o fanylion

Collage a Phwyth

Cynwysyddion Tri Dimensiwn Wedi’u Gwehyddu

18 Hydref i 20 Hydref 2019

Gan ddefnyddio amrediad o bapurau gwahanol, darganfod sut mae modd defnyddio papur i greu gwahanol gynwysyddion a basgedi.

« mwy o fanylion

Penwythnos Encil Nyddu

NEWYDD! Gwneud Lledr

22 Tachwedd i 24 Tachwedd 2019

Mae lledr yn gyfrwng gwych i weithio gydag o ac fe all personoliaethu lledr fod yn rhywbeth mor eang â dychymyg yr unigolyn ei hun.

« mwy o fanylion

Rhwymo Llyfrau i Ddechreuwyr

Creu Gwydr Lliw Tiffany

29 Tachwedd i 1 Rhagfyr 2019

Mae'r cwrs hwn i ddechreuwyr yn gyflwyniad i'r grefft o greu gwydr lliw Tiffany.

« mwy o fanylion

Hanes ac Archaeoleg

Castell Harlech

NEWYDD! Lloyd George

26 Gorffennaf i 28 Gorffennaf 2019

Ymwelwch â chartref bachgendod David Lloyd George a lwyddodd, fel radical Cymreig tanllyd, i sicrhau’r Pensiwn Henoed ar ein cyfer; ac a fu, fel y Prif Weinidog yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, yn cael ei alw “y gŵr a enillodd y rhyfel!”

« mwy o fanylion

Rheilffordd Ffestiniog

NEWYDD! Cipolwg ar y diwydiant llechi - Trawma Cymdeithasol

9 Awst i 11 Awst 2019

Gwelir hanes diwydiant llechi Gogledd-orllewin Cymru yn aml trwy brism streic Chwarel y Penrhyn o 1900 i 1903.

« mwy o fanylion

Glofa Segur, Coed y Brenin

Rheilffyrdd Treftadaeth

11 Awst i 18 Awst 2019

Cwrs hirsefydlog a chyfeillgar sy’n cynnig cyfle i dreulio wythnos yn teithio ac yn archwilio rheilffyrdd cadwedig Gogledd a Chanolbarth Cymru.

« mwy o fanylion

Dau Frenin, Harlech

NEWYDD! Daeareg Darwin yn Eryri

30 Awst i 1 Medi 2019

Ym 1831, roedd y naturiaethwr brwd yn gynorthwyydd i'r Athro Adam Sedgwick ar daith i Ogledd Cymru. Bydd ein profiad uniongyrchol o ble yr aethant yn cyd-destunoli digwyddiadau allweddol ym mywyd y gwyddonydd enwocaf yn y byd gorllewinol.

« mwy o fanylion

NEWYDD! Arwyddion y Rheilffordd Gul

6 Medi i 8 Medi 2019

Mae’r cwrs hwn ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn sut mae rheilffyrdd sengl yn cael eu rheoli gyda ffocws penodol ar Reilffordd Ffestiniog.

« mwy o fanylion

Rheilffyrdd Cynnar

11 Hydref i 13 Hydref 2019

Fydd y cwrs penwythnos yma yn edrych ar sut oedd Rheilffyrdd Gogledd Cymru wedi’i adeiladu at gyfer ceffylau agweithrediad disgyrchiant, a sut oedd wedi’i addasu neu ddisodli gan systemau newydd yn gyfan gwbwl rhwng y 184 au a 1870au. Bydd ymweliadau â safleoedd a sgyrsiau yn dangos sut y digwyddodd y newid hwn ac pam oedd ei angen.

« mwy o fanylion

Am y Gymraeg

8 Tachwedd i 10 Tachwedd 2019

Ydych chi'n chwilio am borth i mewn i'r Gymraeg ac i lenyddiaeth a chân o'r cyfnod cynharaf hyd heddiw?

« mwy o fanylion

Caligraffi

NEWYDD! Mynyddoedd ac Artistiaid

8 Hydref i 10 Hydref 2019

Mae daeareg yn 'gwneud' y dirwedd ac mae tirweddau Gwynedd yn cael ei gwneud yn arbennig trwy lygaid artistiaid. Byddwn yn archwilio ymatebion paentwyr sy'n ymweld â'r creigiau a hanes dwfn mynyddoedd Cymru.

« mwy o fanylion

NEWYDD! Penwythnos Bryngaerau a Chestyll Cymru

8 Tachwedd i 10 Tachwedd 2019

Cerdded yng nghanol Eryri yn darganfod bryngaerau a chestyll Tywysogion Cymru.

« mwy o fanylion

Map a Chwmpawd

NEWYDD! Darganfod Cymru, Darganfod Prydain

22 Tachwedd i 24 Tachwedd 2019

Mae'r cwrs hwn yn edrych ar Gymru ac Eryri yn gynnar yn ystod y cyfnod 'darganfod' cynnar o dan ddylanwad y Tuduriaid a'r Stiwardiaid, ar adeg pan oedd daearyddwyr yn astudio'r 'Ymerodraeth Brydeinig' cyntaf ac archwilwyr y môr yn ail-ddarlunio’r byd a adwaenir i Ewropeaid.

« mwy o fanylion

Cerddoriaeth Siambr

Llên Gwerin (cynhadledd drwy gyfrwng y Gymraeg)

7 Chwefror i 9 Chwefror 2020

Enwau’n fuan os gwelwch yn dda i sicrhau eich lle ar gyfer y gynhadledd hynod boblogaidd hon, sy’n cael ei chynnal ar y cyd â Chymdeithas Llafar Gwlad.

« mwy o fanylion

Dosbarth Meistroli Canu Unawd

Llechi: O’r Dechreuad

16 Chwefror i 21 Chwefror 2020

Golwg ar y chwareli llechi cynharaf yn amrywiol ardaloedd llechi Gogledd Cymru.

« mwy o fanylion

Chwedlau'r Mabinogion

13 Mawrth i 15 Mawrth 2020

Mae Chwedlau’r Mabinogion ymhlith mytholeg bwysicaf Ewrop cynnar.

« mwy o fanylion

Bywyd Gwyllt

Peacock

Golwg agosach ar Goed

26 Gorffennaf i 28 Gorffennaf 2019

Dysgwch a mwynhewch eich cyflwyniad i fyd coed. Wedi ei anelu at rai nad ydynt yn gweithio yn y maes byddwch yn dysgu mwy am goed cynhenid, bythwyrdd, collddail, coed gerddi addurnol a choed conwydd.

« mwy o fanylion

Tŷ Hyll

Gloÿnnod Byw a Gwyfynod

29 Gorffennaf i 2 Awst 2019

Mwynhewch y cyfle hwn i weld nifer o loÿnnod hwyr yr haf ar Y Gogarth, Llandudno yn cynnwys Wall Brown, Glöyn Llwyd, Argus Brown a cyfle i weld Glesyn Serennog a’r Brith Gwyrdd.

« mwy o fanylion

Pysgota Plu

18 Awst i 23 Awst 2019

Beth am ymuno â Hywel Morgan, Pencampwr y Byd mewn Castio Plu a chyflwynydd teledu, ar y profiad pysgota gwych hwn ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

« mwy o fanylion

Madarch gwyllt

Yr Hydref yng Ngerddi Eryri a Gogledd Cymru

28 Hydref i 1 Tachwedd 2019

Cwrs diddorol yn yr hydref am erddi Eryri a Gogledd Cymru dan arweiniad yr arbenigwr Tony Russell.

« mwy o fanylion

Cornchwiglen (© Wikimedia)

Adar y Gaeaf

17 Chwefror i 21 Chwefror 2020

Erbyn hyn bydd poblogaeth adar y gaeaf yn dal i fod ar ei huchaf.

« mwy o fanylion

Arlunio a Darlunio

NEWYDD! Paentio Planhigion a Ffawna - Planhigion a Pheillwyr

21 Gorffennaf i 26 Gorffennaf 2019

Os oes gennych ddiddordeb mewn cyfuno gwaith celf botanegol a hanes naturiol / bywyd gwyllt gyda'i gilydd, dyma'r cwrs i chi.

« mwy o fanylion

Cyfrwng Cymysg

NEWYDD! Trawsnewid yr Artist - 'Y tu allan i'r bocs'

4 Awst i 9 Awst 2019

Mae'r gweithdy hwn yn ddull creadigol i fyfyrwyr sydd wir yn teimlo eu hangen i baentio. Mae'r bywiogrwydd a'r asbri yn cael eu dangos mewn celf gyfoes, gan gynnwys haniaethu.

« mwy o fanylion

Celf Fotanegol mewn Pensil Lliw: Newid Tymhorau – o’r Haf i'r Hydref

6 Medi i 8 Medi 2019

Cyfle i ddal rhai o'r planhigion ar adeg drawsnewidiol pan fo'r haf yn dechrau cwympo i'r hydref gyda'r dail yn newid, pan fo’r ffrwydrad lliwgar o ffrwythau, cnau, hadau a llysiau yn digwydd a phan fo blodau ola’r flwyddyn ar eu hanterth.

« mwy o fanylion

Castell Dolbadarn (1800), J M W Turner

Cwrs Preswyl Cymdeithas Arlunwyr Botanegol

15 Medi i 20 Medi 2019

Rydym yn cynnig y cwrs hynod lwyddiannus hwn ar y cyd â Chwrs Diploma Dysgu o Bell y Gymdeithas Arlunwyr Botanegol, sydd bellach yn ei 14fed flwyddyn ac yn uchel ei barch ledled y byd.

« mwy o fanylion

Dorlun Leino

Creu Lluniau a Phaentiadau Pwerus gyda Rholwyr ac offer di-gelf eraill

11 Hydref i 14 Hydref 2019

Tynnwch luniau a phaentiadau rhyfeddol gan ddefnyddio rholwyr bychain a sgrafellwyr a darganfyddwch ffordd ddelfrydol o fynegi syniadau yn rhydd a chyflym. Mae teimlad uniongyrchol a ffres i’r gwaith a gynhyrchir, ac nid yw’n gofyn gormod yn nhermau sgil.

« mwy o fanylion

Penwythnos Cyfrwng Cymysg

18 Hydref i 20 Hydref 2019

Bydd digon o gyffro gweledol lliwgar eto'r Hydref hwn, â’r coed yn arddangos eu sioe flynyddol.

« mwy o fanylion

Ymchwilio i Gyfrwng Cymysg a Chollage

22 Tachwedd i 25 Tachwedd 2019

Mae'r cwrs cyffrous hwn ar gyfer arlunwyr sy'n fodlon archwilio syniadau newydd ac arbrofi ag amrywiaeth o gyfryngau.

« mwy o fanylion

Spring Painting Experience!

13 Mawrth i 17 Mawrth 2020

Cwrs / gweithdy paentio a fydd yn eich galluogi i ymlacio a mwynhau pum diwrnod yn archwilio amrywiaeth o bynciau a chyfryngau paentio.

« mwy o fanylion

Ffotograffiaeth

Ffotograffiaeth Tirlun

21 Hydref i 25 Hydref 2019

Mae lliwiau'r hydref ym mhobman yn rhoi arlliw ychwanegol i'r dirwedd hyfryd hon. Dewch i archwilio'r grefft ddiddorol o gofnodi tirwedd gyda chamera yn eich llaw. Dysgwch sut y gall y broses hon agor eich llygaid i gymaint o wahanol safbwyntiau newydd.

« mwy o fanylion

Cader Idris

Ffotograffiaeth Tirlun Creadigol

13 Mawrth i 15 Mawrth 2020

Dewch â’ch camera gyda chi wrth grwydro tirlun godidog Eryri, â’r gwyrddni cynnar a golau clir y gwanwyn.

« mwy o fanylion

Diddordebau Arbennig

Lolfa (© Kristina Banholzer)

Penwythnos y Cyfeillion

4 Hydref i 6 Hydref 2019

Dros y penwythnos bydd dewis o weithgareddau: cyfle i ymlacio, adloniant a chyfle i weld hen Gyfeillion, yn ogystal â’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

« mwy o fanylion

Cerddoriaeth Siambr (© Pixabay)

Cerddoriaeth Siambr

25 Hydref i 27 Hydref 2019

Yn dilyn tri gwrs cerddorfa linynnol hynod lwyddiannus, bydd y pedwerydd penwythnos cerddorol hwn eto yn cael ei gynnal a’i diwtora gan Louise Latham o Fanceinion.

« mwy o fanylion

Cerddoriaeth Siambr

NEWYDD! Hwyl wrth Ddrymio!

21 Chwefror i 23 Chwefror 2020

Mae drymio yn llawer iawn o hwyl, mae'n ffordd wych o ganolbwyntio a chreu cerddoriaeth gyda phobl eraill.

« mwy o fanylion