Snowdonia National Park strapline

Plas Tan y Bwlch

Cwrs astudio Plast Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Darlith Goffa Merfyn Williams

Sefydlwyd y gyfres o Ddarlithoedd Coffa Merfyn Williams ym mis Hydref, 2008.

Roedd Merfyn Williams (1949-2007) yn ddarlithydd a chyn bennaeth ar Blas Tan y Bwlch. Rhoddodd oes weithgar o wasanaeth i hybu dealltwriaeth o Eryri a chefn gwlad Cymru ac i ymgyrchu dros yr amgylchedd, cymunedau a threftadaeth.

Cynhelir y darlithoedd trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg bob yn ail flwyddyn er mwyn sicrhau amrywiaeth mor eang â phosib o themâu a chyfranwyr.

Os hoffech archebu copi o unrhyw ddarlith flaenorol cysylltwch a staff Plas Tan y Bwlch ar 01766 772600

Darlith 2008: ‘Y Llenor a’i Fro Gynefin’ gan yr Athro Gwyn Thomas

Darlith 2009: ‘Ironworking in Meirioneth from prehistory to the 18th century’ gan Peter Crew

Darlith 2010: ‘Mewn Gwasgod o Fynydd - Hanes Twristiaeth yn Eryri’ gan Bob Morris

Darlith 2011: ‘The Archaeology of Gwynedd Slate - Flesh on the Bone’ gan Michael Lewis

Darlith 2012: ‘Enwau Lleoedd yn ein Barddoniaeth’ gan Ieuan Wyn

Darlith 2013: ‘Anjou & Gwynedd - Slate Landscapes’ gan David Gwyn

Darlith 2014: ‘Rhai o Feirdd Gwlad Eryri’ gan Bleddyn Huws

2015: Dim darlith

Darlith 2016: 'Straeon Rygbi Gogledd-Orllewin Cymru' gan Arthur Tomos