Snowdonia National Park strapline

Plas Tan y Bwlch

Cwrs astudio Plast Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Manylion Cyswllt a Lleoliad

Manylion Cyswllt

Canolfan Parc Cenedlaethol Eryri
Plas Tan y Bwlch
Canolfan Parc Cenedlaethol Eryri
Maentwrog, Blaenau Ffestiniog
LL41 3YU

Ffôn: 01766 772600

Ebost: plas@eryri.llyw.cymru

Lleoliad

Mae Plas Tan y Bwlch tua 6 milltir i'r dwyrain o dref glan môr Porthmadog ar yr A487, yng nghanol ardal fynyddig a choedlannau sy'n llawn bywyd gwyllt.

Trafnidiaeth Gyhoeddus

Mae safle bws wedi ei leoli ger Tafarn yr Oakeley, oddeutu hanner milltir o Blas Tan y Bwlch, cysylltwch a Traveline Cymru am fwy o wybodaeth ac amserlenni.

Ffôn - 0800 464 00 00
Gwefan - Traveline Cymru