Snowdonia National Park strapline

Plas Tan y Bwlch

Cwrs astudio Plast Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Cyfeillion Plas Tan y Bwlch

Ein nod yw cefnogi'r Ganolfan Astudiaethau hon a helpu i hyrwyddo gwerthfawrogiad o Barc Cenedlaethol Eryri. Rydym yn cyhoeddi Cylchlythyr ddwywaith y flwyddyn, ac yn cynnal Penwythnos Cyfeillion 2 Noson unwaith y flwyddyn yn y Plas. Ers 1985, rydym wedi neilltuo arian i brynu offer ychwanegol yr oedd ei fawr angen ar y Plas; rydym wedi helpu gyda'r gwaith ailwampio diweddar; rydym wedi cefnogi Gerddi Plas Tan y Bwlch ac wedi gweithredu fel llysgenhadon i'r Ganolfan Astudiaethau wych hon erioed.

Rydym yn gobeithio gwneud llawer iawn mwy: beth am i chi helpu'r Plas trwy ddod yn Gyfaill?

Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch (© APCE)