Plas Tan y Bwlch

Cwrs astudio Plast Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Dathliadau & Phriodasau

Ydych chi’n chwilio am leoliad arbennig i ddathliad arbennig? Hoffech chi ddathlu bedydd, dyweddїad, penblwydd, ymddeoliad neu briodas mewn amgylchedd odidog ac urddasol, yn syllu  ar un o olygfeydd gorau Eryri?

Gall ein staff profiadol drefnu popeth ar eich cyfer er mwyn sicrhau y cewch chi ddathliad i’w drysori am byth.

Bwyd a Diod.
Holwch ni am gopi o’n llyfryn “Bwyd yn y Plas” sy’n rhoi syniad o’r math a’r amrywiaeth o becynnau bwyd a diod y gallwn eu cynnig i chi.

Ystafelloedd
Mae modd i ni drefnu i’r ystafelloedd gael eu gosod yn ôl eich dewis.

Addurno
Angen blodau neu falŵns i’ch dathliad? Gallwn drefnu’r rhain hefyd.

Adloniant
Sut bynnag y dymunwch ddathlu, gallwn drefnu adloniant i gyd-fynd â’ch digwyddiad, boed yn drefnu disgo a goleuadau, neu adloniant byw gan gynnwys band, côr, neu delynor.

Cysylltwch â ni i drafod eich angehnion a gallwn deilwro pecyn ar eich cyfer neu lawrlwythwch ein pecyn priodas (pdf).

Priodas (© APCE)

Priodas (© APCE)

Byrddau Priodas (© APCE)

Byrddau Priodas (© APCE)