Plas Tan y Bwlch

Cwrs astudio Plast Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Tê Prynhawn

Ymunwch â ni am Dê Prynhawn gyda glygfeydd godidog dros aber y Ddwyryd. 

Dewis o frechdanau a chacennau. Tê neu goffi.

Cysylltwch os oes unrhyw anghenion dietegol.

£13 y person (neu £15 gyda gwydrad o Prosecco).

(© Plas Tan y Bwlch)

Rhaid archebu o flaen llaw.

Phone: 01766 772600

E-mail: plas@snowdonia.gov.wales