Plas Tan y Bwlch

Cwrs astudio Plast Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Tê Prynhawn

Ymunwch â ni am Dê Prynhawn gyda golygfeydd godidog dros aber y Ddwyryd.

Dewis o frechdanau,pastau sawrus a chacennau gyda tê neu goffi.

Cysylltwch os oes unrhyw anghenion dietegol.

£16 y person (neu £18 gyda gwydrad o Prosecco).

(© Plas Tan y Bwlch)

Rhaid archebu o flaen llaw.

Ffôn: 01766 772600

E-bost: plas@eryri.llyw.cymru