Plas Tan y Bwlch

Lolfa Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Llety

Gellir darparu llety i hyd at 60 o bobl mewn ystafelloedd en-suite sydd â lle i 1 – 4 o bobl gysgu, ac 8 ystafell safonol sydd â chawodydd, toiledau ac ystafelloedd ymolchi wrth law.

Ceir mynediad hawdd at dair ystafell ar y llawr gwaelod ac mae un ohonynt yn gwbl hygyrch.

Mae cyfleusterau gwneud te a choffi ar gael i’r gwesteion mewn lolfa gyfforddus yn barhaus, yn ogystal â WiFi am ddim, Bar ac Ystafell Sychu.

Llety ystafell wely, Plas Tan y Bwlch

Llety ystafell wely (© Kristina Banholzer)

Ystafell Ymolchi, Plas Tan y Bwlch

Ystafell Ymolchi (© Kristina Banholzer)

Yn ogystal â hyn, darperir y cyfleusterau canlynol yma yn y Plas:

  • bar
  • lolfeydd
  • teledu
  • cyfarpar clyw-weledol

Gwesteion Gwely a Brecwast

Pan fydd lle ar gael, gellir gwneud archebion unigol am ginio, gwely a brecwast ym Mhlas Tan y Bwlch heb gymryd rhan yn ein cyrsiau.

Prisiau tan Mawrth 31, 2021

Gwely a Brecwast

£45.00– sengl
£90.00– dwbl/dau wely

£55.00 – sengl en-suite
£100.00 – dwbl/dau wely en-suite

Cinio, Gwely a Brecwast

£65.00 – sengl
£130.00 – dwbl/dau wely

£75.00 – sengl en-suite
£140.00- dwbl/dau wely en-suite