Snowdonia National Park strapline

Plas Tan y Bwlch

Lolfa Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Llety

Gellir darparu llety i hyd at 60 o bobl mewn ystafelloedd en-suite sydd â lle i 1 – 4 o bobl gysgu, ac 8 ystafell safonol sydd â chawodydd, toiledau ac ystafelloedd ymolchi wrth law.

Ceir mynediad hawdd at dair ystafell ar y llawr gwaelod ac mae un ohonynt yn gwbl hygyrch.

Mae cyfleusterau gwneud te a choffi ar gael i’r gwesteion mewn lolfa gyfforddus yn barhaus, yn ogystal â WiFi am ddim, Bar ac Ystafell Sychu.

Llety ystafell wely, Plas Tan y Bwlch

Llety ystafell wely (© Kristina Banholzer)

Ystafell Ymolchi, Plas Tan y Bwlch

Ystafell Ymolchi (© Kristina Banholzer)

Yn ogystal â hyn, darperir y cyfleusterau canlynol yma yn y Plas:

  • bar
  • lolfeydd
  • teledu
  • cyfarpar clyw-weledol

Gwesteion Gwely a Brecwast

Pan fydd lle ar gael, gellir gwneud archebion unigol am ginio, gwely a brecwast ym Mhlas Tan y Bwlch heb gymryd rhan yn ein cyrsiau.

Prisiau tan Mawrth 31, 2022

Gwely a Brecwast

£60.00 – sengl
£85.00 – dwbl/dau wely
£150.00 - llofft teulu

Archebwch Yma

Cliciwch Yma i Archebu