Snowdonia National Park strapline

Allrwyd Staff

Plas Tan y Bwlch

alt=

Mewngofnodi i Allrwyd Staff ac Aelodau APCE

Mewngofnodwch er mwyn cael mynediad i'r adran hon o wefan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.Ffurflen Werthuso Staff

*Mae'r holl staff sy'n bwriadu defnyddio'r car cronfa neu eu car eu hunain ar gyfer defnydd yr Awdurdod gwblhau'r Ffurflen Awdurdodiad i Yrru.

Cwblhau’r Ffurflen Werthuso
Cliciwch ar y ddolen islaw a gwnewch yn siwr eich bod yn safio’r ddogfen PDF i’r cyfrifiadur. Er mwyn llenwi’r ffurflen, agorwch ef yn Adobe Acrobat DC oddi ar eich cyfrifiadur, peidiwch a’i lenwi ar-lein.

Os nad yw’r fersiwn cywir o Adobe Acrobat ar eich cyfrifiadur, cysylltwch a’r adran TG er mwyn ei uwchraddio.