Snowdonia National Park strapline

Allrwyd Staff

Plas Tan y Bwlch

alt=

Mewngofnodi i Allrwyd Staff ac Aelodau APCE

Mewngofnodwch er mwyn cael mynediad i'r adran hon o wefan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.Logo APCE

Dyluniwyd logo Parc Cenedlaethol Eryri yn 1957 pan oedd y Parc ym mlynyddoedd cyntaf ei ddynodiad. Ers hynny, mae sawl newid cynnil wedi digwydd, ond mae’n dal i gadw elfennau sylfaenol y dyluniad gwreiddiol.

Os oes angen ein logo arnoch at ddefnydd masnachol, unai yn ddigidol neu mewn print, bydd angen ein caniatâd arnoch. Cysylltwch â ni er mwyn hawlio hyn.

Os oes gyda chi hawl gennym i ddefnyddio’r logo yn barod, neu os am ei ddefnyddio at ddefnydd personol neu addysgiadol, dilynwch y canllawiau hyn.

Defnyddio Ein Logo

Mae logo’r Parc Cenedlaethol ar gael mewn llawer o ffurfiau, mae’r un yr ydych yn debygol o ddefnyddio yn ddibynol ar bwrpas y defnydd. Gall defnydd digidol neu brint lliw llawn ddefnyddio ein logo lliw llawn, tra gellir defnyddio ein logo fersiwn unlliw at unrhyw bwrpas unlliw.

Pantone 541

Lliw Logo

Gall ein logo gael ei ddefnyddio mewn lliw llawn, ein steil arferol, sef glas tywyll (Pantone 541) a gwyn, neu mewn du a gwyn. Os nad oes rheswm digonol i beidio, dylid defnyddio’r logo yn erbyn cefndir gwyn neu olau. Yn gyffredinol yr ydym yn hoffi ein logo gael ei ddefnyddio mewn lliw llawn yn erbyn cefndir gwyn, neu mewn glas tywyll (Pantone 541) yn erbyn cefndir gwyn.

Dyluniad Logo

O dan unrhyw amgylchiadau ni ddylir ein logo gael ei newid mewn unrhyw ffordd, a dylir defnyddio fersiwn gwreiddiol gennym ni pob tro. Gellir ei lawrlwytho o dan amryw o fersiynau gwahanol, (gweler isod).