Snowdonia National Park strapline

Allrwyd Staff

Plas Tan y Bwlch

alt=

Mewngofnodi i Allrwyd Staff ac Aelodau APCE

Mewngofnodwch er mwyn cael mynediad i'r adran hon o wefan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.Rhyddid Gwybodaeth

Bethan Hughes yw'r swyddog sy'n gyfrifol am weinyddu dyletswyddau'r Awdurdod o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Mae copi o Gynllun Cyhoeddiadau'r Awdurdod ynghyd â'r polisi ynglyn â sut i ddelio gyda cheisiadau am wybodaeth ar gael ar ein gwefan yn ein Llyfrgell Gyhoeddiadau sydd wedi'i leoli o dan pennawd Awdurdod.

Os cewch gais am wybodaeth neu yr hoffech gael cyfarwyddyd pellach, cysylltwch â Bethan ar 01766 772530.