Siop Ar-lein

Cader Idris o Foel Caerynwch

Online Shop

Snowdonia A-Z Adventure

Rhan o'r gyfres Antur A-Z sy'n cynnwys cywirdeb ac ansawdd y mapiau 25k OS Explorer mewn llyfr cyfleus, ynghyd â mynegai.

Mae'r gyfres A-Z Adventure yn gysyniad arloesol sy'n defnyddio mapiau Explorer yr Arolwg Ordnans mewn llyfr, ac felly'n cael gwared â'r angen i blygu ac ail-blygu map dalen fawr i'r ardal a ddymunir. OS Explorer yw mapiau mwyaf manwl yr Arolwg Ordnans ar raddfa 1:25 000, maent yn dangos hawliau tramwy cyhoeddus, tir mynediad agored, parciau cenedlaethol, gwybodaeth i dwristiaid, meysydd parcio, tafarndai a gwersylloedd a safleoedd carafanau. Yn wahanol i'r taflenni OS gwreiddiol, mae'r Adventure Atlas A-Z hwn yn cynnwys mynegai cynhwysfawr ar gyfer trefi, pentrefi, pentrefannau a lleoliadau, nodweddion naturiol, gwarchodfeydd natur, meysydd parcio a hosteli ieuenctid, sy'n eu gwneud yn gyflym ac yn hawdd i'w defnyddio. Mae gan bob cofnod mynegai gyfeirnod tudalen a Chyfeirnod Grid Cenedlaethol chwe ffigur. Maint llyfr 240mm x 134mm, mae hwn yr un maint â map OS Explorer safonol wedi'i gau. Mae'r A-Z Adventure Atlas hwn o Eryri yn cynnwys 66 o dudalennau parhaus o fapiau'r Arolwg Ordnans sy'n cynnwys rhan o Barc Cenedlaethol Eryri ac mae'n cynnwys: Conwy, Yr Wyddfa, Betws-y-Coed, Blaenau Ffestiniog, Porthmadog.

Manylion y cynnyrch: Clawr meddal: 92 pages.

Maint y cynnyrch: 135mm x 239mm x 5mm

Côd Eitem - 9781843488538

Statws - Mewn stoc

£8.95 (pob eitem unigol)

Dewisiwch nifer -

Côst danfon Eitem cyntaf - £2.50
(Bydd gweddill yr eitemau am ddim)
Am fanylion ewch i Telerau ac Amodau.

« Yn ôl i'r rhestr