Siop Ar-lein

Cader Idris o Foel Caerynwch

Online Shop

OS Historical - Prydain Hynafol

Mae'r map hwn yn nodi pob cyfnod archeolegol trwy ddefnyddio gwahanol symbolau a lliwiau i ddangos safleoedd o Oes y Cerrig hyd at y Canol Oesoedd cynnar yn erbyn sylfaen map modern, dwyochrog sy'n cynnwys y wlad gyfan.

Mae'r map a'r canllaw am Brydain Hynafol yn cael ei ategu gan linell amser sy'n dangos digwyddiadau Prydeinig mewn perthynas â hanes ehangach. Mae safleoedd allweddol o ddiddordeb hanesyddol sylweddol yn cael eu hamlygu trwy ddefnyddio ffotograffau, testun a mapio ewin bawd o'r gyfres map OS Landranger. Mae gwybodaeth ychwanegol, megis rhestr o dermau archeolegol, awgrymiadau beth i'w ddarllen ac amgueddfeydd i ymweld â hwy, yn cael eu cynnwys hefyd.

Manylion y cynnyrch:

Maint y cynnyrch:

Côd Eitem - 9780319263242

Statws -

£6.25 (pob eitem unigol)

Dewisiwch nifer -

Côst danfon Eitem cyntaf - £2.50
(Bydd gweddill yr eitemau am ddim)
Am fanylion ewch i Telerau ac Amodau

« Yn ôl i'r rhestr