Siop Ar-lein

Cader Idris o Foel Caerynwch

Online Shop

Harvey - XT25 Superwalker Gogledd Eryri

Mae'r XT25 Superwalker yn seiliedig ar fapio HARVEY gwreiddiol gyda'r holl wybodaeth y byddai cerddwr yn disgwyl ei weld ar fap graddfa 1: 25,000.

Mae'r waliau a'r ffensys ar dir fferm yn awr yn cael eu dangos. Mae eglurder y mapiau wedi cael ei wella er mwyn galluogi i fwy o bobl ei ddarllen heb eu sbectol. Does dim gwybodaeth ddianghenraid i gerddwyr ar y map. Mae'r holl fynyddoedd 3000 troedfedd yng Nghymru ar un ddalen, dangosir yr hawliau tramwy, a gellir ei agor yn uniongyrchol ar y naill ochr i'r ddalen a’r llall. Profwch foddhad mordwyo o ddifrif gyda'r Superwalker XT25, wedi ei argraffu ar bapur sydd 100% yn dal dŵr ac ar bapur sydd bron yn amhosib i'w falu, beth bynnag fo'r tywydd.

Manylion y cynnyrch:

Maint y cynnyrch: 117mm x 242mm x 6mm

Côd Eitem - 9781851375288

Statws - Mewn stoc

£13.95 (pob eitem unigol)

Dewisiwch nifer -

Côst danfon Eitem cyntaf - £2.50
(Bydd gweddill yr eitemau am ddim)
Am fanylion ewch i Telerau ac Amodau.

« Yn ôl i'r rhestr