Siop Ar-lein

Cader Idris o Foel Caerynwch

Online Shop

Harvey - BMC XT40 Gogledd Eryri

Un o'r gyfres XT40, sy'n genhedlaeth newydd o fapiau polyethylen gwydn.

Mae’r map 100% yn dal dŵr, ac mae’r rhain yn fach ac yn ysgafn i'w cario. Mae'r Map Mynydd Prydeinig hwn ar gyfer dringwyr, cerddwyr, mynyddwyr a beicwyr mynydd yn cael ei gyhoeddi gan HARVEY mewn cydweithrediad â Chyngor Mynydda Prydain. Mae'r map hwn yn cynnwys mynyddoedd enwog Eryri ar fap unigol. Defnyddir cysgodliw ar gyfer adnabod y bryniau a'r dyffrynnoedd yn hawdd ac mae'r testun yn ddwyieithog yn Gymraeg a Saesneg. Mae ochr gefn y map yn cynnwys chwyddiant manwl 1:20,000 o'r Wyddfa a Tryfan, map daearegol o'r ardal, digwyddiadau ar y mynydd a chyngor cymorth cyntaf a rhifau ffôn lleol defnyddiol a chyfeiriadau gwefannau.

Manylion y cynnyrch:

Maint y cynnyrch: 117mm x 242mm x 6mm

Côd Eitem - 9781851374724

Statws - Mewn stoc

£15.95 (pob eitem unigol)

Dewisiwch nifer -

Côst danfon Eitem cyntaf - £2.50
(Bydd gweddill yr eitemau am ddim)
Am fanylion ewch i Telerau ac Amodau.

« Yn ôl i'r rhestr