Siop Ar-lein

Cader Idris o Foel Caerynwch

Online Shop

Top 10 Walks - Snowdonia Mountain Walks

Mae'r arweinlyfr deniadol hwn sydd wedi'i strwythuro'n fedrus yn cynnwys deg o'r teithiau cerdded gorau ar y mynyddoedd uchel ym Mharc Cenedlaethol Eryri ar ffurf lle gallwch ei gario yn eich poced.

Gyda gwybodaeth glir, trosolwg a chyflwyniad ar gyfer pob taith, mae yma gyfarwyddiadau ysgrifenedig wedi'u hysgrifennu a'u rhifo'n fedrus, mapiau Arolwg Ordnans ar raddfa fawr, lluniau gwych, sy'n hoelio sylw, a dehongli ar gyfer lleoedd o ddiddordeb ar hyd y daith, mae'r canllawiau hyn yn gosod safon newydd o ran eglurder a rhwyddineb defnydd. Mae'r teithiau cerdded yn cynnwys: Y Carneddau, Y Glyderau, Tryfan, Y Garn, Yr Wyddfa, Moel Siabod, Moel Hebog, Rhinog Fawr, y ddwy Aran a Chadair Idris.

Manylion y cynnyrch: Clawr Meddal, 64 tudalen.

Maint y cynnyrch: 108mm x 150mm x 6mm

Côd Eitem - 9781902512273

Statws - Mewn stoc

£5.99 (pob eitem unigol)

Dewisiwch nifer -

Côst danfon Eitem cyntaf - £2.50
(Bydd gweddill yr eitemau am ddim)
Am fanylion ewch i Telerau ac Amodau.

« Yn ôl i'r rhestr