Snowdonia National Park strapline

Siop Ar-lein

Cader Idris o Foel Caerynwch

Online Shop

Canllawiau

« gweld eitem

Altos Hill-Walkers Guide Snowdon & The Glyders

Graddfa 1: 25,000 map lliw y Wyddfa a llwybrau Glyderau.

Statws -

£4.95 (+ dosbarthu)

Côst danfon Eitem cyntaf - £2.50
(Bydd gweddill yr eitemau am ddim)
Am fanylion ewch i Telerau ac Amodau

« gweld eitem

A Pocket Guide to Snowdon Yr Wyddfa

Mae'r llyfr hwn yn disgrifio pob llwybr cydnabyddedig i'r copa - o'r chwe Llwybr Clasurol i'r nifer o lwybrau hysbys a llai adnabyddus. Mae dau fap lliw llawn wedi'u cynnwys hefyd.

Statws -

£6.99 (+ dosbarthu)

Côst danfon Eitem cyntaf - £2.50
(Bydd gweddill yr eitemau am ddim)
Am fanylion ewch i Telerau ac Amodau

« gweld eitem

Snowdon Map and Guide

Fe'i datblygwyd gan y Parc Cenedlaethol fel rhan o'r prosiect diogelwch mynydd mae'r llawlyfr hwn maint poced sydd hefyd yn dal dŵr yn cynnwys mapiau syml o'r chwe phrif lwybr i gopa'r Wyddfa.

Statws -

£4.99 (+ dosbarthu)

Côst danfon Eitem cyntaf - £2.50
(Bydd gweddill yr eitemau am ddim)
Am fanylion ewch i Telerau ac Amodau

« gweld eitem

PYG Track

Fe'i cynhyrchwyd gan y Parc Cenedlaethol ac mae'r llyfryn dwyieithog maint A5 hwn yn disgrifio mewn 4 rhan llwybr y PYG i Gopa'r Wyddfa.

Statws -

£1 (+ dosbarthu)

Côst danfon Eitem cyntaf - £2.50
(Bydd gweddill yr eitemau am ddim)
Am fanylion ewch i Telerau ac Amodau

« gweld eitem

Miners' Path

Fe'i cynhyrchwyd gan y Parc Cenedlaethol ac mae'r llyfryn dwyieithog maint A5 hwn yn disgrifio mewn 4 rhan llwybr y Mwynwyr i Gopa'r Wyddfa.

Statws -

£1 (+ dosbarthu)

Côst danfon Eitem cyntaf - £2.50
(Bydd gweddill yr eitemau am ddim)
Am fanylion ewch i Telerau ac Amodau

« gweld eitem

Watkin Path

Fe'i cynhyrchwyd gan y Parc Cenedlaethol ac mae'r llyfryn dwyieithog maint A5 hwn yn disgrifio mewn 4 rhan llwybr Watkin i Gopa'r Wyddfa.

Statws -

£1 (+ dosbarthu)

Côst danfon Eitem cyntaf - £2.50
(Bydd gweddill yr eitemau am ddim)
Am fanylion ewch i Telerau ac Amodau

« gweld eitem

Top 10 Walks - Snowdonia Ridge Walks & Scrambles

Mae'r arweinlyfr / canllaw deniadol a strwythuredig hwn wedi cael ei gydlynu yn fedrus ac yn deg o'r teithiau cerdded a sgrialu heriol gorau ar fynyddoedd uchel Parc Cenedlaethol Eryri ar ffurf lle gallwch ei gario yn eich poced.

Statws -

£5.99 (+ dosbarthu)

Côst danfon Eitem cyntaf - £2.50
(Bydd gweddill yr eitemau am ddim)
Am fanylion ewch i Telerau ac Amodau

« gweld eitem

Cader Idris Paths

Mae'r llyfryn hwn a gynhyrchwyd gan y Parc Cenedlaethol yn rhoi disgrifiad o lwybrau Tŷ Nant, Minffordd a Llanfihangel y Pennant i gopa Cader Idris.

Statws -

£2 (+ dosbarthu)

Côst danfon Eitem cyntaf - £2.50
(Bydd gweddill yr eitemau am ddim)
Am fanylion ewch i Telerau ac Amodau

« gweld eitem

Pathfinder Guides: 10 Snowdonia, Outstanding Circular Walks

Darganfyddwch Eryri gyda'r Arweinlyfr Cylchdeithiau Eithriadol hwn.

Statws -

£12.99 (+ dosbarthu)

Côst danfon Eitem cyntaf - £2.50
(Bydd gweddill yr eitemau am ddim)
Am fanylion ewch i Telerau ac Amodau

« gweld eitem

Wales Coast Path Official Guide: North Wales Coast, Chester to Bangor

Un o gyfres o Ganllawiau Swyddogol ar gyfer Llwybr Arfordir Cymru, a gomisiynwyd yn arbennig gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru, mae'r arweinlyfrau deniadol a chynhwysfawr hyn yn cynnwys popeth y mae cerddwyr eu hangen i fwynhau Llwybr Arfordir Cymru.

Statws -

£12.99 (+ dosbarthu)

Côst danfon Eitem cyntaf - £2.50
(Bydd gweddill yr eitemau am ddim)
Am fanylion ewch i Telerau ac Amodau

« gweld eitem

Wales Coast Path Official Guide: Llyn Peninsula, Bangor to Porthmadog

Un o gyfres o Ganllawiau Swyddogol ar gyfer Llwybr Arfordir Cymru, a gomisiynwyd yn arbennig gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru, mae'r arweinlyfrau deniadol a chynhwysfawr hyn yn cynnwys popeth y mae cerddwyr eu hangen i fwynhau Llwybr Arfordir Cymru.

Statws -

£12.99 (+ dosbarthu)

Côst danfon Eitem cyntaf - £2.50
(Bydd gweddill yr eitemau am ddim)
Am fanylion ewch i Telerau ac Amodau

« gweld eitem

Top 10 Walks - Llyn Peninsula

Mae'r arweinlyfr deniadol hwn sydd wedi'i strwythuro'n fedrus yn cynnwys y deg llwybr gorau i gerddwyr ar hyd rhan o Lwybr Arfordir Cymru, ar ffurf lle gallwch ei gario yn eich poced.

Statws -

£5.99 (+ dosbarthu)

Côst danfon Eitem cyntaf - £2.50
(Bydd gweddill yr eitemau am ddim)
Am fanylion ewch i Telerau ac Amodau

« gweld eitem

Walking the Wales Coastal Path

Llwybr Arfordir Cymru, sy'n 870 milltir yw'r llwybr hiraf ym Mhrydain, ac mae'n olrhain yr arfordir o Gaer i Gas-gwent.

Statws -

£14.95 (+ dosbarthu)

Côst danfon Eitem cyntaf - £2.50
(Bydd gweddill yr eitemau am ddim)
Am fanylion ewch i Telerau ac Amodau

« gweld eitem

Countryside Dog Walks Snowdonia

Wedi'i ysgrifennu ar gyfer pob perchennog ci sy'n chwilio am deithiau cerdded didrafferth i'w mwynhau gyda'u cŵn, mae'r arweinlyfr hwn wedi ei gynllunio'n hardd ac mae'n llawn lluniau trawiadol - ac mae'n agor llygaid perchnogion cwn i 20 o'r teithiau cerdded gorau yn Eryri.

Statws -

£8.99 (+ dosbarthu)

Côst danfon Eitem cyntaf - £2.50
(Bydd gweddill yr eitemau am ddim)
Am fanylion ewch i Telerau ac Amodau

« gweld eitem

Walking in Northern Snowdonia

Ugain o gylchdeithiau cerdded o gwmpas coed, dyffrynnoedd a bryniau isaf gogledd Eryri.

Statws -

£7.99 (+ dosbarthu)

Côst danfon Eitem cyntaf - £2.50
(Bydd gweddill yr eitemau am ddim)
Am fanylion ewch i Telerau ac Amodau

« gweld eitem

Best Walks in North Wales

Mae'r llyfr hwn yn cynnwys wyth ar hugain o deithiau cerdded cylchol a ddewiswyd yn ofalus yng Ngogledd Eryri, Ynys Môn, Penrhyn Llŷn, Bryniau Clwyd a Dyffryn Llangollen.

Statws -

£8.99 (+ dosbarthu)

Côst danfon Eitem cyntaf - £2.50
(Bydd gweddill yr eitemau am ddim)
Am fanylion ewch i Telerau ac Amodau

« gweld eitem

Walking in the Conwy Valley

Casgliad o 15 o gylchdeithiau wedi'u graddio sy'n archwilio harddwch Dyffryn Conwy, mae'n cynnwys gwybodaeth a chyfarwyddiadau a mapiau hawdd-i'w-dilyn, geirfa fer a chyfeiriadau at fannau o ddiddordeb lleol ynghylch natur a hanes.

Statws -

£7.99 (+ dosbarthu)

Côst danfon Eitem cyntaf - £2.50
(Bydd gweddill yr eitemau am ddim)
Am fanylion ewch i Telerau ac Amodau

« gweld eitem

Walks on the Lleyn Peninsula

Teithiau Cerdded ym Mhen Llŷn sy'n cynnwys 22 o deithiau cerdded cylchol sy'n archwilio rhai o'r rhannau gorau o'r arfordir, ynghyd â nifer o fryniau siapus y Llŷn.

Statws -

£7.99 (+ dosbarthu)

Côst danfon Eitem cyntaf - £2.50
(Bydd gweddill yr eitemau am ddim)
Am fanylion ewch i Telerau ac Amodau

« gweld eitem

Pathfinder Guides: 32 North Wales & Snowdonia

Mae'r arweinlyfr hwn yn cynnwys mapiau lliw Arolwg Ordnans ar gyfer 28 o deithiau cerdded cefn gwlad 3-9 milltir o hyd ar draws Gogledd Cymru.

Statws -

£12.99 (+ dosbarthu)

Côst danfon Eitem cyntaf - £2.50
(Bydd gweddill yr eitemau am ddim)
Am fanylion ewch i Telerau ac Amodau

« gweld eitem

Pathfinder 14: Snowdonia

Teithiau Cerdded Great Byr ar gyfer y teulu cyfan.

Statws -

£7.99 (+ dosbarthu)

Côst danfon Eitem cyntaf - £2.50
(Bydd gweddill yr eitemau am ddim)
Am fanylion ewch i Telerau ac Amodau

« gweld eitem

Wales Mountain Biking

Mae'r llyfr hwn yn arddangos 20 llwybr yng Nghymru, rhwng 12km a 50km o hyd, sy'n addas ar gyfer beicwyr mynydd o bob lefel.

Statws -

£15.95 (+ dosbarthu)

Côst danfon Eitem cyntaf - £2.50
(Bydd gweddill yr eitemau am ddim)
Am fanylion ewch i Telerau ac Amodau