Siop Ar-lein

Cader Idris o Foel Caerynwch

Online Shop

Canllawiau

« gweld eitem

Altos Hill-Walkers Guide Snowdon & The Glyders

Graddfa 1: 25,000 map lliw y Wyddfa a llwybrau Glyderau.

Statws -

£4.95 (+ dosbarthu)

« gweld eitem

A Pocket Guide to Snowdon Yr Wyddfa

Mae'r llyfr hwn yn disgrifio pob llwybr cydnabyddedig i'r copa - o'r chwe Llwybr Clasurol i'r nifer o lwybrau hysbys a llai adnabyddus. Mae dau fap lliw llawn wedi'u cynnwys hefyd.

Statws -

£6.99 (+ dosbarthu)

« gweld eitem

Snowdon Map and Guide

Fe'i datblygwyd gan y Parc Cenedlaethol fel rhan o'r prosiect diogelwch mynydd mae'r llawlyfr hwn maint poced sydd hefyd yn dal dŵr yn cynnwys mapiau syml o'r chwe phrif lwybr i gopa'r Wyddfa.

Statws -

£4.99 (+ dosbarthu)

« gweld eitem

Llanberis Path

Fe'i cynhyrchwyd gan y Parc Cenedlaethol ac mae'r llyfryn dwyieithog maint A5 hwn yn disgrifio mewn 4 rhan llwybr Llanberis i Gopa'r Wyddfa.

Statws -

£1 (+ dosbarthu)

« gweld eitem

PYG Track

Fe'i cynhyrchwyd gan y Parc Cenedlaethol ac mae'r llyfryn dwyieithog maint A5 hwn yn disgrifio mewn 4 rhan llwybr y PYG i Gopa'r Wyddfa.

Statws -

£1 (+ dosbarthu)

« gweld eitem

Miners' Path

Fe'i cynhyrchwyd gan y Parc Cenedlaethol ac mae'r llyfryn dwyieithog maint A5 hwn yn disgrifio mewn 4 rhan llwybr y Mwynwyr i Gopa'r Wyddfa.

Statws -

£1 (+ dosbarthu)

« gweld eitem

Watkin Path

Fe'i cynhyrchwyd gan y Parc Cenedlaethol ac mae'r llyfryn dwyieithog maint A5 hwn yn disgrifio mewn 4 rhan llwybr Watkin i Gopa'r Wyddfa.

Statws -

£1 (+ dosbarthu)

« gweld eitem

Top 10 Walks - Snowdonia Ridge Walks & Scrambles

Mae'r arweinlyfr / canllaw deniadol a strwythuredig hwn wedi cael ei gydlynu yn fedrus ac yn deg o'r teithiau cerdded a sgrialu heriol gorau ar fynyddoedd uchel Parc Cenedlaethol Eryri ar ffurf lle gallwch ei gario yn eich poced.

Statws -

£5.99 (+ dosbarthu)

« gweld eitem

Cader Idris Paths

Mae'r llyfryn hwn a gynhyrchwyd gan y Parc Cenedlaethol yn rhoi disgrifiad o lwybrau Tŷ Nant, Minffordd a Llanfihangel y Pennant i gopa Cader Idris.

Statws -

£2 (+ dosbarthu)

« gweld eitem

Pathfinder Guides: 10 Snowdonia, Outstanding Circular Walks

Darganfyddwch Eryri gyda'r Arweinlyfr Cylchdeithiau Eithriadol hwn.

Statws -

£12.99 (+ dosbarthu)

« gweld eitem

Wales Coast Path Official Guide: North Wales Coast, Chester to Bangor

Un o gyfres o Ganllawiau Swyddogol ar gyfer Llwybr Arfordir Cymru, a gomisiynwyd yn arbennig gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru, mae'r arweinlyfrau deniadol a chynhwysfawr hyn yn cynnwys popeth y mae cerddwyr eu hangen i fwynhau Llwybr Arfordir Cymru.

Statws -

£12.99 (+ dosbarthu)

« gweld eitem

Wales Coast Path Official Guide: Llyn Peninsula, Bangor to Porthmadog

Un o gyfres o Ganllawiau Swyddogol ar gyfer Llwybr Arfordir Cymru, a gomisiynwyd yn arbennig gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru, mae'r arweinlyfrau deniadol a chynhwysfawr hyn yn cynnwys popeth y mae cerddwyr eu hangen i fwynhau Llwybr Arfordir Cymru.

Statws -

£12.99 (+ dosbarthu)

« gweld eitem

Top 10 Walks - Llyn Penninsula

Mae'r arweinlyfr deniadol hwn sydd wedi'i strwythuro'n fedrus yn cynnwys y deg llwybr gorau i gerddwyr ar hyd rhan o Lwybr Arfordir Cymru, ar ffurf lle gallwch ei gario yn eich poced.

Statws -

£5.99 (+ dosbarthu)

« gweld eitem

Walking the Wales Coastal Path

Llwybr Arfordir Cymru, sy'n 870 milltir yw'r llwybr hiraf ym Mhrydain, ac mae'n olrhain yr arfordir o Gaer i Gas-gwent.

Statws -

£14.95 (+ dosbarthu)

« gweld eitem

Countryside Dog Walks Snowdonia

Wedi'i ysgrifennu ar gyfer pob perchennog ci sy'n chwilio am deithiau cerdded didrafferth i'w mwynhau gyda'u cŵn, mae'r arweinlyfr hwn wedi ei gynllunio'n hardd ac mae'n llawn lluniau trawiadol - ac mae'n agor llygaid perchnogion cwn i 20 o'r teithiau cerdded gorau yn Eryri.

Statws -

£8.99 (+ dosbarthu)

« gweld eitem

Walking in Northern Snowdonia

Ugain o gylchdeithiau cerdded o gwmpas coed, dyffrynnoedd a bryniau isaf gogledd Eryri.

Statws -

£7.99 (+ dosbarthu)

« gweld eitem

Best Walks in North Wales

Mae'r llyfr hwn yn cynnwys wyth ar hugain o deithiau cerdded cylchol a ddewiswyd yn ofalus yng Ngogledd Eryri, Ynys Môn, Penrhyn Llŷn, Bryniau Clwyd a Dyffryn Llangollen.

Statws -

£8.99 (+ dosbarthu)

« gweld eitem

Walking in the Conwy Valley

Casgliad o 15 o gylchdeithiau wedi'u graddio sy'n archwilio harddwch Dyffryn Conwy, mae'n cynnwys gwybodaeth a chyfarwyddiadau a mapiau hawdd-i'w-dilyn, geirfa fer a chyfeiriadau at fannau o ddiddordeb lleol ynghylch natur a hanes.

Statws -

£7.99 (+ dosbarthu)

« gweld eitem

Walks on the Lleyn Peninsula

Teithiau Cerdded ym Mhen Llŷn sy'n cynnwys 22 o deithiau cerdded cylchol sy'n archwilio rhai o'r rhannau gorau o'r arfordir, ynghyd â nifer o fryniau siapus y Llŷn.

Statws -

£7.99 (+ dosbarthu)

« gweld eitem

Pathfinder Guides: 32 North Wales & Snowdonia

Mae'r arweinlyfr hwn yn cynnwys mapiau lliw Arolwg Ordnans ar gyfer 28 o deithiau cerdded cefn gwlad 3-9 milltir o hyd ar draws Gogledd Cymru.

Statws -

£12.99 (+ dosbarthu)

« gweld eitem

Pathfinder 14: Snowdonia

Teithiau Cerdded Great Byr ar gyfer y teulu cyfan.

Statws -

£7.99 (+ dosbarthu)

« gweld eitem

Lon Las Cymru - South

Y map llwybr swyddogol sy'n cynnwys gwybodaeth am 118 neu 104 milltir am y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol rhwng Llanidloes a Chaerdydd neu Gas-gwent.

Statws - Mewn stoc

£4.5 (+ dosbarthu)

*(gostwng o £6.99)

« gweld eitem

Wales Mountain Biking

Mae'r llyfr hwn yn ardangos 20 llwybr yng Nghymru, rhwng 12km a 50km o hyd, sy'n addas ar gyfer beicwyr mynydd o bob lefel.

Statws -

£15.95 (+ dosbarthu)

« gweld eitem

Rock Climbing in Snowdonia

Mae hwn yn ganllaw cynhwysfawr i ddringo creigiau yn Eryri, un o'r rhanbarthau dringo mwyaf poblogaidd ym Mhrydain, a ysgrifennwyd ar gyfer dringwyr sy'n ymweld â rhai lleol sy'n cynnwys pob lefel o brofiad.

Statws - Mewn stoc

£7.99 (+ dosbarthu)

*(rgostwng o £12.99)

« gweld eitem

Navigation Techniques & Skills for Walkers

Mae'r llawlyfr mordwyo ymarferol hwn - sy'n cynnwys technegau defnyddio map a chwmpawd - yn eich helpu i feistroli sgiliau allweddol angenrheidiol ar gyfer cerdded a mynydda.

Statws -

£8.99 (+ dosbarthu)