Snowdonia National Park strapline

Siop Ar-lein

Cader Idris o Foel Caerynwch

Online Shop

Siop Ar-lein

Nodwch y bydd unrhyw archebion a dderbynnir rhwng 22ain Rhagfyr 2021 a 4ydd Ionawr 2022 yn cael eu danfon o'r 5ed Ionawr 2022 ymlaen

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn falch o gynnig cynnyrch ar werth ar-lein sy'n adlewyrchu Eryri yn ei holl ogoniant. Pe eich bod angen map i ddod o hyd i'ch ffordd o gwmpas, canllaw i'ch helpu ar eich ffordd, llyfr neu anrheg, gallwch ddod o hyd i'r cyfan yma.

Byddwn yn gwneud ein gorau glas i anfon pob archeb o fewn 2-3 diwrnod gwaith a byddwn yn llawen yn derbyn dychweliadau os nad ydych yn gwbl fodlon ar eich nwyddau. Gweler ein Telerau ac Amodau tudalen am fwy o fanylion.

Mapiau

Mapiau

Rydym yn cynnig ystod eang o fapiau o'r gyfres OS Landranger, Explorer a rhai Hanesyddol yn ogystal a mapiau sy'n cwmpasu ardal fwy penodol megis yr Wyddfa a Chader Idris. Mae rhai o'r mapiau a gynigiwn yn cael mantais ychwanegol o fod yn gwrthsefyll dŵr a all fod yn ddefnyddiol iawn wrth ymweld â rhai o'r pwyntiau uchaf yn Eryri.

Mapiau Explorer Arolwg Ordnans

Mapiau Landranger Arolwg Ordnans

Mapiau Eryri

Cader Idris

Mapiau Eraill


Canllawiau

Canllawiau

Mae ein hystod gynhwysfawr o lyfrau canllaw yn cwmpasu cerdded, beicio a beicio mynydd a dringo. Mae'r canllawiau cerdded wedi cael eu categoreiddio'n Deithiau Mynydd gyfer y cerddwyr mwyaf anturus, Teithiau Hamdden ar gyfer y teulu i gyd gan gynnwys y ci, rhai Cerdded Arfordirol sy'n cynnig golygfeydd ysblennydd o'r arfordir a rhai amrywiol o gwmpas Eryri.

Yr Wyddfa

Llwybrau Mynydd

Ddiddordeb Cyffredinol

Llwybrau Hamdden

Beicio & Beicio Mynydd


Llyfrau

Llyfrau

Rydym yn cynnig amrywiaeth o lyfrau ddiddordeb cyffredinol sy'n cynnwys delweddau trawiadol o Eryri yn ogystal â chyfoeth o wybodaeth ddefnyddiol fydd gobeithio yn eich hysbrydoli i ddod i ymweld â'r ardal. Gall wneud anrhegion gwych ar gyfer unrhyw un sydd ag angerdd am yr awyr agored.

Diddordeb Cyffredinol

Anrhegion a Chofroddion

Anrhegion a Chofroddion

Mae ein Anrhegion a Chofroddion cynnwys mygiau, pecynnau rhodd, cardiau, ac ystod o eitemau logo Parc Cenedlaethol Eryri fel magnet oergell, cylchallweddi a phinnau ysgrifennu. Mae gennym hefyd rai eitemau diddorol gan gynnwys mapiau tirwedd 3D o Eryri.

Anrhegion a Chofroddion

Cynigion Arbennig

Cynigion Arbennig

Mae ein hamrywiaeth o gynigion arbennig yn cael ei ddiweddaru'n gyson ac mae'n cynnwys eitemau ar draws o bob rhan o'r siop am brisiau bargen.

Cynigion Arbennig